Indiska människorättsförsvarare sätter hopp till ny överdomare

Lucknow, 221219 (IPS) – Indiska domstolar har enligt kritiker i allt högre grad politiserats av den styrande hindunationalistiska regeringen. Människorättsförsvarare och företrädare för minoritetsgrupper hoppas att tillsättningen av en ny chef för landets mäktiga högsta domstol ska bryta utvecklingen.