Kommentar: Fler satsningar på inkludering krävs efter pandemin

Katmandu, 210916 (IPS) – Redan innan coronakrisen hade många unga människor i världens utvecklingsländer svårt att få arbeten. Efter pandemin har situationen förvärrats ytterligare. Allra svårast är det för unga personer med funktionsnedsättning, som nu riskerar att halka efter ytterligare. Det… Continue Reading