Politisk uppgörelse öppnar för sociala satsningar i Venezuela

Caracas, 221221 (IPS) – Venezuelas regering och företrädare för oppositionen har kommit överens om ett avtal som innebär att motsvarande tre miljarder dollar kan frigöras till sociala satsningar. Behoven är enorma i ett land som präglas av en omfattande humanitär kris.

Regeringen och oppositionen har varit bittra fiender i många år. Men i slutet av november lyckades de vid ett möte i Mexiko komma överens om ett ”socialt avtal” som innebär att en del av de statliga pengar som är låsta utomlands nu kommer att gå till en fond ledd av FN, i syfte att hjälpa den hårt drabbade befolkningen.

När uppgörelsen blev klar publicerade den kända näringsfysiologen Susana Raffalli ett foto som visade benen på en flicka som uppges ha drabbats av kraftigt hämmad tillväxt på grund av näringsbrist. Susana Raffalli skriver att en hel generation barn i landet har drabbats av liknande problem under sin uppväxt.

Roberto Patiño, grundare av organisationen Alimenta la Solidaridad, som driver ett stort antal soppkök, sätter stort hopp till uppgörelsen.

– Den kan innebära att akut stöd kan gå till barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och ursprungsbefolkningar – grupper som alla befinner sig i en extremt utsatt situation, säger han till IPS.

Fonden kommer att finansieras av medel som varit frysta av USA och länder i Europa, som en del av de sanktioner som riktas mot Venezuelas auktoritära regering under president Nicolás Maduro.

På senare tid har regeringen och oppositionen mötts för samtal, med hjälp av norska och regionala medlare, och det var i samband med det som det sociala avtalet kunde undertecknas.

Piero Trepiccione, samordnare för ett nätverk av sociala organisationer, säger till IPS att alla insatser är välkomna med tanke på hur djup krisen är i Venezuela.

– Om resurserna används rätt så kan de få en positiv inverkan på den komplexa humanitära krissituationen, säger han till IPS.

Under det senaste decenniet har de sociala förhållandena i Venezuela förvärrats alltmer i takt med att den ekonomiska krisen har fördjupats i spåren av en kollapsad oljeindustri och en allt värre hyperinflation. Hela sju miljoner venezuelaner har lämnat landet.

På senare år har situationen förvärrats ytterligare på grund av skärpta sanktioner från USA och konflikter med det viktiga grannlandet Colombia.

Över hälften av landets 28 miljoner invånare beräknas leva i extrem fattigdom och en stor majoritet av befolkningen uppger att de ofta oroar sig över tillgången på mat. Venezuela är samtidigt ett av världens allra mest ojämlika länder – de rikaste tio procenten tjänar 70 gånger mer än den fattigaste tiondelen av befolkningen.

FN:s livsmedelsprogram, WFP, levererar i dag mat till 100 000 personer i norra Venezuela, men hoppas att under nästa år kunna nå ut med matbistånd till närmare en miljon människor.

Piero Trepiccione säger att de nya resurserna måste satsas på landets skolor och vårdcentraler – som generellt är i mycket dåligt skick.

Under det kommande året ska enligt planerna fler möten hållas mellan regeringen och oppositionen. Förhoppningen är att detta ska leda till att fler sanktioner kan lyftas eller lättas.

Humberto Márquez