Skenande utlandsskulder för världens fattiga länder

Madrid, 221219 (IPS) – Världens låg- och medelinkomster har enorma utlandsskulder – och lånebördan har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Avbetalningarna innebär en mycket stor påfrestning för många fattiga länder, visar nya siffror från Världsbanken.

I slutet av förra året hade världens låg- och medelinkomstländer skulder på motsvarande nio biljoner dollar, en siffra som förväntas växa med ytterligare en biljon dollar under nästa år.

I år förväntas länderna betala motsvarande 62 miljarder dollar i räntor på sina lån, den tyngsta belastning världens fattigaste länder har drabbats av sedan år 2000, enligt Världsbankens nya rapport.

Samtidigt varnar Världsbanken för att stigande räntor och en minskad global tillväxt riskerar att utlösa skuldkriser i många länder. Enligt rapporten löper redan en majoritet av världens fattigaste länder en stor risk för att hamna i en skuldkris.

FN:s handelsorgan Unctad varnade nyligen för att de skenande utlandsskulderna i utvecklingsländerna innebär ett hot mot deras möjligheter att leva upp till de hållbara utvecklingsmålen.

Unctads chef Rebeca Grynspan uppger att mellan 70 och 85 procent av världens låg- och medelinkomstländers skulder är i utländska valutor – vilket gör länderna särskilt sårbara för valutakriser. Minst 88 länders valutor uppges ha tappat i värde mot den mäktiga dollarn, och i 31 fall handlar det om kraftiga värdeminskningar.

Många afrikanska länder har drabbats särskilt hårt, vilket i sin tur har lett till kraftigt ökade lånekostnader för dessa länder.

De snabbt stigande räntorna sätter en mycket stor press på många utvecklingsländer, som samtidigt har mycket stora behov av sociala satsningar och klimatinvesteringar.

– Skulderna kan inte tillåtas stå i vägen för arbetet med att uppnå Agenda 2030 och den klimatomställning som världen är i ett så stort behov av, säger Rebeca Grynspan.

Baher Kamal