Nigeria: Akademikerstrejk belyser växande problem med kunskapsflykt

Abuja, 221114 (IPS) – Under flera månader stod föreläsningssalarna tomma på Nigerias universitet och högskolor eftersom lärarna strejkade med krav på bättre löner och arbetsvillkor. Nu är strejken över – men den befaras ha lett till att ännu fler universitetsanställda valt att lämna landet.

Lärarstrejken pågick i åtta månaders tid, fram till att fackförbundet ASUU beslutade att avbryta den i oktober. Nu är arbetet på högskolor och universitet i gång igen, men bedömare menar att konflikten ytterligare har satt ljuset på de problem som gör att så många högutbildade nigerianer väljer att lämna hemlandet.

Många afrikanska länder är hårt drabbade av att högutbildade och sjukvårdspersonal väljer att söka sig utomlands för att få bättre löner och arbetsvillkor. Men i Nigeria är utbildningssektorn särskilt hårt drabbad.

– Kunskap är en globalt efterfrågad produkt och människor söker sig dit de är efterfrågade och högt värderade, säger universitetsläraren Olatunji Abdulganiy, som är ordförande för ASSU vid Ilorins universitet.

En statlig studie har visat att Nigerias universitet redan innan den långa strejken var kraftigt underbemannade.

Det har enligt Magnus Nwoko, som arbetar vid Owerris tekniska universitet, skapat en situation där vissa universitetslärare tvingas hålla kurser i ämnen som de själva inte har studerat.

Detta samtidigt som många kvalificerade lärare i stället väljer att arbeta på amerikanska, europeiska eller asiatiska universitet.

Fackförbundet ASUU varnar för att kunskapsflykten från landets högskolor har fortsatt att förvärras och att en allt större andel av de unga föreläsarna på de statliga universiteten väljer att flytta utomlands.

Olatunji Abdulganiy säger att det tidigare var ganska vanligt med utländska universitetslärare i Nigeria – men att dessa är betydligt färre i dag.

Vid sidan av missnöjet med dåliga arbetsförhållanden är den bristande säkerheten i Nigeria också en orsak till att så många högutbildade väljer att lämna landet.

Samtidigt växer också missnöjet inom flera andra sektorer. I början av oktober varnade landets läkarförbund, NMA, för en alltmer ohållbar situation. Förbundets ordförande Uche Rowland anser att regeringen bör utlysa nödläge inom landets vårdsektor, som hänger samman med att läkarna erbjuds dåliga löner och ofta tvingas arbeta mycket hårt på underfinansierade institutioner. Läkare har hotat med att utlysa en strejk om inte regeringen agerar för att förbättra situationen.

Enligt NMA är de dåliga arbetsvillkoren en viktig orsak till att så många inom sjukvården väljer att söka sig utomlands. Studier har visat att minst 4 460 nigerianska sjuksköterskor bara under de senaste tre åren har lämnat Nigeria efter att ha fått nya arbeten i Storbritannien.

Pius Adeleye