USA uppmanar FN att utreda omständigheter runt våldtäktsdömd

New York, 221123 (IPS) – USA har skärpt riktlinjerna för att bekämpa sexualbrott som begås av amerikanska medborgare som arbetar för internationella organisationer. Det har i sin tur satt ljuset på hur FN hanterat ett fall som nyligen fått stor uppmärksamhet i USA.

I slutet av oktober dömde en domstol i New York en tidigare FN-anställd amerikansk medborgare till 15 års fängelse för att ha drogat och våldtagit en kvinna. I samband med utredningen har mannen erkänt att han begått liknande brott mot 17 andra offer mellan 2002 och 2016.

I ett uttalande uppmanar nu ambassadör Chris Lu, vid USA:s FN-delegation, FN att genomföra en ordentlig utredning av fallet, för att granska vilka eventuella brott mannen begått under sin tid som FN-anställd. Enligt Chris Lu bör det även utredas om FN kände till anklagelserna mot mannen – och om världsorganisationen i så fall satte in de åtgärder som krävdes.

Chris Lu slår fast att USA kommer att fortsätta att motarbeta och bekämpa förekomsten av sexualbrott och sexuella trakasserier inom FN-systemet. Han betonar också att landet står bakom FN:s generalsekreterare Antonio Guterres policy om nolltolerans mot dessa brott.

Antonio Guterres har tillsatt en grupp som fått i uppgift att granska det arbete som organisationen bedriver för att bekämpa övergrepp och sexuella trakasserier.

Tsitsi Matekaire, som arbetar för organisationen Equality Nows program mot sexuella trakasserier, är positiv till de riktlinjer som amerikanska myndigheter nu har tillkännagett. Hon säger att liknande skärpningar också har införts av Australien och Storbritannien, i spåren av de skandaler som på senare år har skakat biståndssektorn.

– Det är positivt att fler skärper och säkerställer sina riktlinjer. Men orden måste också följas av effektiva åtgärder, säger hon till IPS.

Tsitsi Matekaire menar att flera avslöjanden visar att FN har fortsatt stora problem med sexuella trakasserier och övergrepp, och att detsamma även gäller inom många internationella biståndsorganisationer.

Som exempel nämner hon rapporter om att ett stort antal sexuella övergrepp kan ha begåtts av biståndspersonal under lång tid vid ett FN-läger i Sydsudan. Även om FN genomförde åtgärder för att bemöta problemen så har organisationen också mött kritik för att för åtgärderna inte var tillräckligt effektiva, och enligt Tsitsi Matekaire erbjöds inte offren det stöd de behövde.

I början november rapporterade också Reuters om att Världshälsoorganisationen, WHO, stängt av en högt uppsatt chef vid högkvarteret i Genève , efter att en läkare rapporterat om hur hon blev utsatt för ett övergrepp vid en konferens nyligen.

Thalif Deen