Förändrat klimat ökar intresset för traditionell mat

Shillong, Indien, 191108 (IPS) – Indiens nordöstra region erbjuder en rik biologisk mångfald med allt ifrån tropiska regnskogar till kalla ökenområden – men för den fattiga befolkningen utgör klimatförändringarna ett hot mot matproduktionen. Samtidigt pågår en satsning för att få fler… Continue Reading