New Delhi, 190815 (IPS) – Bristen på rent vatten förutspås bli ett allt allvarligare framtida problem i Indien – men redan nu börjar situationen bli alarmerande. Experter menar att landet är i behov av hållbara satsningar där vattenanvändningen kopplas samman med behovet av energi och tillgången till mat.

Nya siffror från forskningsorganisationen World Resources Institute om […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.