New Delhi, 191216 (IPS) – Många indiska städer är hårt drabbade av luftföroreningar som främst beror på utsläpp från trafiken – och antalet nya fordon på landets vägar ökar hela tiden. Målsättningen är att alla bussar och en tredjedel av de privata fordonen ska vara eldrivna 2030 – men utmaningarna förblir många.

Den indiska regeringens […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.