Calcutta, 200205 (IPS) – Lokala myndigheter i Calcutta uppger att stora områden av våtmarker i stadens utkanter har tagits över av företag eller privatpersoner som vill bedriva risodlingar. Utvecklingen innebär ett hot mot den fiskproduktion som är mycket viktig för de fattiga i Calcutta.

Den myndighet som har ansvar för de viktiga våtmarkerna East […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.