Stockholm, 180913 (IPS) – Snabbt växande ekonomier är törstiga ekonomier. Brist på vatten har blivit det normala i många delar av världen, säger Torgny Holmgren, chef för Stockholm International Water Institute, i denna intervju med IPS.

Med klimatförändringarna, snabb ekonomisk och urban utveckling och dåliga odlingsmetoder i tillväxtekonomierna i Sydasien ökar bristen på vatten […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.