Viiden tähden hotelli uhkaa alkuperäiskansaa Bangladeshissa

YK 7.12.20 (IPS) Viiden tähden hotellin rakentaminen Bangladeshin Chittagongin kukkuloille uhkaa johtaa mro-kansan häätämiseen perinteisiltä asuinsijoiltaan ja yhteisön sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kudoksen tuhoutumiseen. Amnesty International vaatii Bangladeshin viranomaisia kuulemaan alkuperäiskansan johtajia ja noudattamaan heidän toiveitaan.

Rikkaus kasautuu, nyt sen kertoo tutkimuskin

Washington 7.12.20 (IPS) Vauraus synnyttää vaurautta. Nyt asia on todistettu tutkimuksella, joka osoittaa, että varakkaat ihmiset saavat sijoituksistaan todennäköisesti parempia tuottoja kuin vähemmän varakkaat. Tutkimus näyttää myös, että varakkaiden ihmisten lapset eivät välttämättä saa sijoituksistaan yhtä korkeita tuottoja kuin vanhempansa,… Continue Reading