Afrikas länder uppmanas samverka för en ökad matproduktion

Nairobi, 221123 (IPS) – En stor majoritet av de länder som är drabbade av matbrist finns på den afrikanska kontinenten. För att stärka matproduktionen behövs det regionala satsningar samtidigt som problemens grundorsaker bemöts, enligt en ny studie. Matbristen i Afrika är… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Joyce Chimbi