FN: Barn hårt drabbade av diskriminering och rasism

Madrid, 221124 (IPS) – Över hela världen drabbas barn av rasism och diskriminering på grund av deras etnicitet, språktillhörighet eller religion – och konsekvenserna är förödande. Det konstaterar FN:s barnfond Unicef i en ny rapport.

I den nya rapporten beskriver Unicef hur diskrimineringen av barn påverkar deras framtidsutsikter på en lång rad områden – bland annat genom att minska deras möjligheter att gå i skolan, få tillgång till vård, få sin födsel registrerad och få tillgång till rättvisa rättssystem.

– Systematisk rasism och diskriminering riskerar att orsaka en livslång exkludering för barn. Och detta skadar oss alla, säger Unicef-chefen Catherine Russell i en kommentar.

Rapporten lyfter bland annat fram hur barn som tillhör etniskt, språkmässigt eller religiöst marginaliserade grupper i 22 analyserade utvecklingsländer ligger långt efter andra barn vad gäller läsförmåga.

Studien visar att de barn i åldern upp till 14 år som tillhör mer priviligierade grupper i betydligt högre grad har en grundläggande läskunnighet, jämfört med barn från de mest eftersatta grupperna.

Data från Unicef visar också att barn som tillhör religiösa och etniska minoriteter i lägre grad får sina födslar registrerade – vilket ofta är en grundförutsättning för att dessa barn ska kunna få sina rättigheter säkerställda.

De orättvisor diskrimineringen orsakar följer ofta med genom hela livet, vilket i sin tur får en lång rad negativa socioekonomiska konsekvenser.

FN:s rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter, Olivier de Schutter, påpekar i sin senaste rapport att diskrimineringen som drabbar världens fattiga måste bekämpas på samma sätt som rasism och sexism. Enligt FN-rapportören utsätts mängder av människor för diskriminering ”helt baserat på att de är fattiga”, vilket enligt honom ”utgör en skamfläck för våra samhällen”.

Unicef konstaterar vidare att coronakrisen blottlade många av de djupa orättvisor som råder i världen – och lyfter fram att diskrimineringen av etniska minoriteter leder till att många miljontals barn får sämre tillgång till vaccinationer och annan grundläggande service.

Baher Kamal