Ny FN-grupp lyfter fram kvinnliga ledare

New York, 221003 (IPS) – Bara ett fåtal länder i världen har kvinnliga regeringschefer. Men när världens ledare nyligen samlades i FN:s högkvarter i New York hölls också ett möte inom en nybildad plattform för kvinnliga stats- och regeringschefer.

När världens ledande politiker nyligen höll sina anföranden i FN:s generalförsamling var den manliga dominansen påtaglig. Endast 23 av de 190 talarna var kvinnor.

Det hänger samman med att antalet kvinnliga stats- och regeringschefer på global nivå förblivit få.

Siffror från Interparlamentariska unionen, IPU, visar att vissa framsteg har uppnåtts i arbetet för att öka kvinnors representation inom politiken – men att utvecklingen går fortsatt långsamt. Bara en femtedel av världens ministrar är kvinnor och nästan tre fjärdedelar av platserna i världens parlament upptas av män. Detta samtidigt som färre än 30 av FN:s 193 medlemsländer har kvinnliga stats- eller regeringschefer.

Enligt en ny FN-rapport kommer det i nuvarande takt att dröja ända till 2062 innan jämställdhet råder inom världens parlament.

Vid ett sidoarrangemang under den så kallade högnivåveckan i New York samlades dock en grupp kvinnliga presidenter, stats- och premiärministrar vid ett möte. Det hade anordnats av FN:s kvinnoorgan UN Women i samarbete med nätverket CWWL, som samlar kvinnliga politiska ledare. Deltog gjorde bland andra företrädare från Ungern, Bangladesh, Island, Samoa och Uganda.

Mötets moderator var Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark, som slog fast att även om antalet länder som leds av kvinnor är få – så har dessa kvinnliga politiker i flera fall genomfört betydelsefulla insatser.

Det är en åsikt som delas av Purnima Mane, tidigare biträdande generalsekreterare. Hon säger till IPS att många av de länder som leds av kvinnor har ett tydligare fokus på jämställdhet och på införandet av lagar och satsningar för att stärka jämställdheten.

– Det finns gott om data som visar vilken skillnad dessa kvinnor gör både inom sina länder och internationellt. Men deras antal växer alldeles för långsamt. Världen går därmed miste om en möjlighet att snabbare uppnå utveckling och ökad rättvisa, säger Purnima Mane.

I ett tal inför de kvinnliga ledarna betonade UN Womens chef Sima Bahous att världen behöver fler kvinnor på ledande positioner.

– När fler kvinnor har ledande roller inom det politiska och offentliga livet så gynnas alla – i synnerhet under kriser, sade hon.

Enligt Sima Bahous inger kvinnliga ledare hopp om en bättre framtid för många flickor, samtidigt som frågor som berör sjukvård, utbildning och könsbaserat våld blir mer uppmärksammade.

– Vi måste på alla sätt belysa de tillgångar som kvinnliga ledare medför. Och denna plattform innebär en möjlighet att göra det, sade hon.

Som exempel lyfte Sima Bahous fram hur FN-uppgifter visat att regeringar med många kvinnliga medlemmar i samband med pandemin genomförde fler åtgärder som stärkte kvinnors ekonomiska trygghet under krisen.

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, som även är ordförande för CWWL, slog fast att världen är i behov av fler kvinnliga ledare – och personer med annan bakgrund och livserfarenhet.

– De beslut ledare fattar påverkar alla människor i våra samhällen. Dessa beslut bör tas av personer som har verkliga och djupa kunskaper om hur de flesta lever och vilka bekymmer de har – och som därmed inser deras behov, sade hon.

Thalif Deen