Fattigdom hämmar insatser mot barnäktenskap

Johannesburg, 220930 (IPS) – Trots att många länder i Afrika har skärpt sina lagar och genomfört insatser för att fler flickor ska gå klart skolan förblir problemen med barnäktenskap enorma. Den utbredda fattigdomen är en av de främsta orsakerna. Det var… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Cecilia Russell