Fattigdom hämmar insatser mot barnäktenskap

Johannesburg, 220930 (IPS) – Trots att många länder i Afrika har skärpt sina lagar och genomfört insatser för att fler flickor ska gå klart skolan förblir problemen med barnäktenskap enorma. Den utbredda fattigdomen är en av de främsta orsakerna.

Det var slutsatsen vid ett digitalt parlamentariskt forum som nyligen samlade representanter från olika delar av kontinenten. Mötet hölls i samarbete mellan Afrikas parlamentariska forum för befolkningsfrågor, FPA, och FN-organet UNFPA.

Flera deltagare påpekade att lagar som inte tillåter äktenskap för personer under 18 år inte är tillräckliga för att komma till rätta med problemen.

Experter betonar att coronakrisen drabbade många program mot barnäktenskap, samtidigt som pandemin har förvärrat problemen med fattigdom och ojämlikhet – vilket i sin tur ökar riskerna för att flickor ska bli bortgifta för tidigt.

Enligt Chinwe Ogbonna vid UNFPA har stora framsteg skett under de senaste decennierna – samtidigt som oerhört mycket arbete återstår. Hon påminde samtidigt de samlade politikerna om att de så sent som i juni i år vid ett regionalt möte utlovade att genomföra fler insatser.

FPA:s vice ordförande Fredrick Outa lyfte fram det arbete som bedrivs i Kenya, där man försöker förändra människors inställning till barnäktenskap och på olika sätt stöttar flickor som riskerar att drabbas.

Princess Kasune från Zambia lyfte fram en undersökning som gjordes i landet 2018. Den visade att 29 procent av kvinnorna i åldern mellan 20 och 24 hade gift sig innan de fyllt 18 år. Landet bedriver nu flera program för att motverka barnäktenskapen, där man vänder sig mot ledare på lokal nivå.

– De har utlovat att delta i kampen mot barnäktenskapen, sade hon.

Samtidigt betonade Princess Kasune att landets lagar inte har lyckats sätta stopp för barnäktenskapen. Hon menar att den helt avgörande frågan är att se till att flickorna inte hoppar av skolan i förtid.

Parlamentsledamoten Matthew Ngwale från Malawi påpekade att hans land undertecknat ett protokoll inom den regionala samarbetsorganisationen SADC, som slår fast att äktenskap bara får ingås mellan personer som fyllt 18 år. Barnäktenskap är dessutom förbjudet i landets lagstiftning.

Trots det har Malawi förblivit ett av de länder i världen där problemen är som störst. Matthew Ngwale lyfte fram siffror som visar att hela 42 procent av landets flickor blir bortgifta innan de hunnit fylla 18 år, och många redan innan de hunnit fylla 15.

Problemen är särskilt stora på landsbygden – och fattigdomen spelar ofta en helt avgörande roll.

– Barn som kommer från de fattigaste familjerna löper dubbelt så hög risk att bli bortgifta för tidigt, sade Matthew Ngwale.

Malawi är ett land där fattigdomen är mycket utbredd. Över halva befolkningen lever under fattigdomsgränsen och på landsbygden är siffrorna ännu högre.

– Brist på mat gör att barnäktenskap ofta blir en metod för att klara sig, då familjer försöker lätta på den börda det innebär att skaffa mat till alla, sade Matthew Ngwale.

Han betonade samtidigt att landet har drabbats av allt fler klimatrelaterade problem i form av katastrofala översvämningar och torka.

Ett annat mycket stort problem i Malawi är att så många flickor hoppar av skolan i förtid. Färre än hälften av flickorna läser vidare efter åttonde klass.

– De flesta flickor som hoppar av skolan på grund av giftermål har få möjligheter att skaffa en försörjning – vilket i sin tur ökar riskerna för att de ska utsättas för könsbaserat våld, konstaterade Matthew Ngwale.

För att motverka barnäktenskapen har myndigheterna i Malawi förstärkt samarbetet med civilsamhällets organisationer – bland annat genom lanserandet av en gemensam kampanj.

Cecilia Russell