Männen i kraftig majoritet i FN:s talarstol

New York, 221003 (IPS) – Den manliga dominansen var påtaglig när världens ledande politiker nyligen samlades i FN:s generalförsamling för att hålla anföranden. Endast 23 av de 190 talarna var kvinnor. Under det nyligen avslutade högnivåmötet i New York deltog 76… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen