Männen i kraftig majoritet i FN:s talarstol

New York, 221003 (IPS) – Den manliga dominansen var påtaglig när världens ledande politiker nyligen samlades i FN:s generalförsamling för att hålla anföranden. Endast 23 av de 190 talarna var kvinnor.

Under det nyligen avslutade högnivåmötet i New York deltog 76 statschefer, 50 regeringschefer, 48 ministrar, fyra vice-presidenter, fem biträdande premiärministrar samt sju delegationschefer. Enligt FN var bara omkring tio procent av de politiska ledare som deltog i årets möte kvinnor.

Flera människorättsgrupper är mycket kritiska till den skeva könsfördelningen.

– Att antalet kvinnliga talare var så sorgligt få i årets generalförsamling är mycket oroande med tanke på de bakslag för kvinnors rättigheter som skett i stora delar av världen, säger Antonia Kirkland från organisationen Equality Now till IPS.

Hon betonar samtidigt att det är väldokumenterat att kvinnors rättigheter har en stor betydelse för arbetet för fred och säkerhet och ekonomisk utveckling.

Antonia Kirkland konstaterar också att antalet kvinnliga talare i generalförsamlingen ligger klart under den fortsatt låga andelen parlamentsplatser som upptas av kvinnor på global nivå. Enligt Interparlamentariska unionen, IPU, ligger siffran på 26 procent.

Dessutom menar Antonia Kirkland att FN har begränsat möjligheterna för det civila samhällets organisationer att verka inom högkvarteret.

– Det gör det svårare för organisationer som strider för kvinnors rättigheter att avkräva regeringar att de ska leva upp till juridiska krav och åtaganden om att arbeta för jämställdhet, säger hon.

Samtidigt fortsätter också kritiken från grupper som menar att kvinnor har blivit marginaliserade inom FN:s ledning ända sedan organisationen bildades.

Hittills har världsorganisationen haft nio olika generalsekreterare – samtliga män. Och av de 77 personer som har valts till det ettåriga mandatet att vara ordförande för generalförsamlingen har 73 varit män och endast 4 kvinnor. Även den ordförande som nu tagit över är en man, i enlighet med en omröstning i generalförsamlingen i juni.

Purnima Mane, tidigare biträdande generalsekreterare, säger till IPS att generalförsamlingen tidigare i år antog en resolution som slår fast att kvinnors roll inom diplomatin ska uppmärksammas den 24 juni varje år. Hon säger att det innebär ett erkännande för hur viktiga kvinnor är i arbetet för en hållbar utveckling och för fred och demokrati.

– Men samtidigt ser vi hur kvinnor är gravt underrepresenterade inom FN, både inom nationella delegationer och på de högsta diplomatiska posterna, säger Purnima Mane.

Hon påpekar att andelen kvinnor på högre politiska befattningar har ökat i flera länder på senare år. Men endast 28 av FN:s 193 medlemsländer har för närvarande en kvinnlig stats- eller regeringschef – vilket också tydligt avspeglades i FN:s högnivåmöte.

Thalif Deen