Lagring av regnvatten förenklar livet för kvinnor i Bangladesh 

Khulna, 220928 (IPS) – I Bangladesh tvingas många kvinnor varje dag ut på långa och tunga vandringar för att bära hem rent dricksvatten – och problemen förvärras av klimatförändringarna. Men en satsning på lagring av regnvatten har lett till en lättad arbetsbörda för kvinnor i en av landets kustnära regioner.

I det låglängta Bangladeshs kustregioner gör inträngande havsvatten att många kvinnor tvingas ut på allt längre vandringar för att få tag rent vatten.

Fram till nyligen var Lalita Roy en av alla dessa kvinnor.  Dagligen fick hon gå flera kilometer för att ställa sig i kö och fylla sina dunkar med vatten som hon sedan bar hem till familjen.

– Det brukade ta mig två timmar om dagen och orsakade flera olika problem. Jag drabbades fysiskt men det innebar också att jag fick mindre tid till andra hushållssysslor, berättar hon.

Numera har hon i stället fått en egen anläggning där familjen kan lagra regnvatten, genom ett klimatanpassningsprojekt som drivs av FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

– Fördelen är att jag nu kan ägna ytterligare två timmar om dagen åt familjen, säger Lalita Roy, som bor i distriktet Dakope Upazila i södra Bangladesh.

En annan i byn som gynnats av satsningen är Shymoli Boiragi. Även hon säger att tillgången på rent vatten har frigjort mycket tid åt kvinnorna. Hon berättar att många bybor tidigare dessutom drabbades av olika hälsoproblem efter att ha druckit vatten från lokala källor som innehåller för mycket saltvatten.

– Men numera lagrar vi regnvatten i samband med monsunen, och det räcker sedan under resten av året, berättar hon.

Genom satsningen har 13 300 hushåll i regionen fått lagringsanläggningar installerade.

I varje område har en representant fått rollen som ”pani apa” eller ”vattensyster” – vilket innebär ett särskilt ansvar. I Lalita Roys lokalområde är det hon som har denna roll.

– Jag besöker varje familj två gånger i månaden och hjälper dem att rengöra sina vattentankar och att genomföra reparationer vid behov, berättar hon.

För denna service betalar varje hushåll en liten avgift, som hjälper Lalita Roy att försörja sin familj.

Projektledaren Ahoke Kumar Adhikary berättar att varje tank har kapacitet att lagra upp till två tusen liter regnvatten och att ”vattensystrarna” ser till att systemen fungerar som de ska.

Bangladeshs kustlinje är mycket sårbar för klimatförändringarnas effekter. Varje år drabbas regionen av stormar och översvämningar som slår hårt mot de lokala sötvattenresurserna.

Vattenkällorna drabbas också av inträngande saltvatten på grund av stigande havsnivåer.

­– Både de synliga vattenkällorna och vattnet som finns under jord innehåller för mycket salt och kan inte användas av lokalbefolkningen för deras hushållsbehov, säger Ahoke Kumar Adhikary.

Klimatexperten Ahmmed Zulfiqar Rahaman vid den Dhaka-baserade tankesmedjan Center for Environmental and Geographic Information Services, varnar samtidigt för att problemen med inträngande havsvatten bara kommer att förvärras. Han säger att de stigande havsnivåerna innebär att problemen med brist på dricksvatten även kommer att bli värre längre inåt land.

Studier har samtidigt visat att människor som dricker vatten med för hög salthalt riskerar att drabbas av flera hälsoproblem. Dessutom utsätts människor för stark stress när de hela tiden måste tänka på behovet av att få tag på rent dricksvatten.

Av det skälet menar Ahmmed Zulfiqar Rahaman att det nu krävs fler satsningar på lagring av regnvatten i landets kustnära regioner.

Rafiqul Islam