Svår situation för många äldre i det krisande Zimbabwe

Harare, 220929 (IPS) – Många äldre zimbabwier är helt beroende av sina anhöriga på ålderns höst. I ett land präglat av arbetslöshet och djup ekonomisk kris kan det innebära stora påfrestningar. Samtidigt kommer allt fler rapporter om äldre som behandlas illa.… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Jeffrey Moyo