Inga framgångar för El Salvadors satsning på bitcoin

San Salvador, 220907 (IPS) – För precis ett år sedan blev El Salvador det första landet i världen att acceptera kryptovalutan bitcoin som betalningsmedel. Men hittills har få av regeringens målsättningar med experimentet uppnåtts.

Beskedet om att bitcoin skulle bli ett legalt betalningsmedel i september förra året kom oväntat från president Nayib Bukeles regering. Det föregicks av en ny lag som klubbades igenom i parlamentet, som kontrolleras av presidentens parti Nya idéer.

Några detaljerade förklaringar till åtgärden offentliggjordes aldrig, utan de kom snarare via meddelanden på Twitter från presidenten, som sedan återupprepades av hans företrädare.

Nayib Bukele har suttit vid makten sedan 2019 och har kritiserats för sina auktoritära tendenser.

– Tyvärr har regeringen inte kommit med någon officiell information om de specifika mål de ville uppnå, konstaterar ekonomen Tatiana Marroquín.

Men Tatiana Marroquín säger till IPS att den kommunikation som förts mellan regeringen och Internationella valutafonden, IMF – som krävt att åtgärden ska dras tillbaka – visar att målen bland annat var att stärka befolkningens finansiella inkludering, öka turismen samt att förbättra landets internationella anseende.

Enligt regeringen skulle bitcoin göra det enklare för alla de salvadoraner som saknar egna bankkonton att genomföra transaktioner via sina mobiltelefoner.

Men eftersom en stor del av de transaktioner som genomförs med bitcoin har hemligstämplats av myndigheterna går det inte att fastställa hur stor andel av befolkningen som börjat använda sig av den digitala bitcoin-plånboken Chivo.

När kryptovalutan hade införts laddade dock närmare fyra miljoner människor ner Chivo för att få tillgång till de 30 dollar i bitcoin som regeringen erbjöd alla nya användare. Detta i ett land som har 6,7 miljoner invånare. För den som rör sig i landets städer står det samtidigt klart att väldigt få i dag använder sig av Chivo.

– En majoritet av befolkningen använder sig varken av den statliga plånboken eller bitcoin över huvud taget, säger Tatiana Marroquín.

Den åsikten delas av finansanalytikern Ricardo Chavarría som arbetar för investeringsbolaget Renta Asset Management. Han säger till IPS att vissa företag visserligen tar emot betalningar i bitcoin, men att transaktionerna är ytterst få.

Regeringen har heller inte lyckats övertyga de många salvadoraner som bor utomlands att skicka hem pengar till sina familjer via Chivo, vilket var ett av de stora målen med åtgärden. De så kallade remitteringar som skickas till El Salvador från utlandet uppgår varje år till närmare sju miljarder dollar, vilket motsvarar en dryg fjärdedel av landets bruttonationalprodukt.

Innan den så kallade bitcoin-lagen infördes uppgav Nayib Bukele i en tweet att salvadoraner som skickar hem pengar till sina familjer tvingas betala mycket stora summor i transaktionskostnader – och att de skulle kunna spara in dessa omkostnader genom att använda Chivo.

Officiella siffror visar dock att endast 1,5 procent av de remitteringar som skickades till landet under årets första kvartal kom via bitcoin – vilket är en mycket lägre andel än regeringen hade räknat med. Det hänger troligen samman med att kryptovalutans värde är mycket instabilt, och på senare tid har rasat.

Det gör att salvadoraner som arbetar utomlands – främst i USA, där de är över tre miljoner – inte vill ta några risker.

På samma sätt känner María del Carmen Aguirre, 52, som driver en liten pizzeria i kuststaden El Zonte. Två av hennes döttrar bor i USA och skickar regelbundet hem pengar till henne – men inte genom Chivo.

– De skickar bara pengar genom banken, eftersom de oroar sig över vad som skulle hända om värdet på bitcoin plötsligt sjunker, säger hon till IPS.

El Zontes stränder är kända för dess goda surfingmöjligheter. Men det är också en ort som fick uppmärksamhet eftersom ett första försök att lansera bitcoin gjordes här, redan två år innan regeringen godkände kryptovalutan.

Detta då en anonym bidragsgivare började dela ut pengar till olika projekt som skulle genomföras i staden – men bara under förutsättning att de som utförde jobben var beredda att motta sin lön i bitcoin, och inte de amerikanska dollar som har varit El Salvadors officiella valuta sedan 2001.

Det hela väckte många frågor från personer som undrade hur det kom sig att någon var så intresserad av att satsa på kryptovalutan i en liten fattig kuststad.

Under pandemin skickade den mystiska givaren vid flera tillfällen bidrag till familjer i El Zonte via bitcoin.

– Vid tre eller fyra tillfällen fick vi detta bidrag som kunde användas i de butiker som redan godkände bitcoin, berättar María del Carmen Aguirre.

Både ekonomen Tatiana Marroquín och finansanalytikern Ricardo Chavarría konstaterar samtidigt att regeringens satsning på bitcoin lyckades med en sak – att ge El Salvador internationella rubriker som för en gångs skulle inte handlar om den våldskriminalitet som plågar landet.

Edgardo Ayala