Egen förädling blev ett lyft för småbönder i Malawi

Blantyre, 220908 (IPS) – Genom att gå samman och producera solrosolja och chilipasta på egen hand har livet förändrats för medlemmarna i ett förbund för småbönder i södra Malawi.

Tidigare sålde odlarna i tre olika regioner i södra Malawi sina solrosor till uppköpare, men genom småböndernas förbund Nasfarm har de nu kunnat driva upp sina inkomster betydligt.

Detta genom en liten fabrik där de själva producerar solrosolja. Produktionschefen Regina Nothale berättar för IPS att det krävs tre kilo solrosor för att producera en liter olja – som man numera kan sälja för motsvarande 30 kronor.

– Det blir mer pengar kvar till odlarna, konstaterar hon.

Detsamma gäller de chilifrukter som många bönder odlar och som de numera gör en egen chilipasta av, i en annan mindre fabrik.

Satsningen har gynnat över 3 700 småbönder. En av dem är Annie Muchawa från distriktet Phalombe, som berättar att bönderna även har fått tillgång till bättre fröer – och att de nu får betydligt bättre betalt för sitt arbete.

– Vi är försäkrade bra priser varje år, vilket har gjort det möjligt för mig att betala mina barns skolavgifter och att kunna bygga ett modernt hus med indragen el, berättar hon.

Tack vare inkomsterna har Annie Muchawa dessutom kunnat köpa in fler boskap, vilket förbättrat familjens tillgång på mat.

Via förbundet har bönderna också fått lära sig nya odlingstekniker som lett till att skördarna har blivit större.

Rose Ndalama som kommer från distriktet Mulanje berättar att hon numera får mer än dubbelt så mycket betalt för sina chilifrukter jämfört med när hon sålde sina skördar till uppköpare.

Nasfams ordförande Betty Chinyamunyamu säger att chilipasta är en produkt som efterfrågas av alla landets stora butikskedjor.

Föreningens produktion av solrosolja har dock ännu inte blivit certifierad av myndigheterna, vilket gör att oljan än så länge bara säljs av lokala återförsäljare.

Men Betty Chinyamunyamu betonar att kvalitén är mycket bra – och föreningen tror att oljan ska bli godkänd inom kort och att man då ska kunna utöka produktionen.

Satsningen har möjliggjorts genom internationella biståndspengar och är inriktad på att skapa ett mervärde för produkter som landets småbönder producerar.

Samtidigt är certifieringsprocessen ofta ett problem för de föreningar och kooperativ i landet som vill satsa på att förädla sina produkter.

Peter Ngoma, ordförande för landets förbund för producenter av matolja, säger att ett annat problem är att många lokala grupper saknar möjligheten att få de krediter som krävs för att kunna satsa på en egen produktion som håller en tillräckligt hög kvalité.Landets vicepresident Saulos Chilima har samtidigt lyft fram behovet av en ökad inhemsk produktion av matolja – både för att stötta det inhemska jordbruket och för att kunna minska importen av solrosolja från andra länder.

Esmie Komwa Eneya