Nästan alla hushållsarbetare saknar socialt skydd

Madrid, 220719 (IPS) – Hela 94 procent av världens hushållsarbetare saknar ett fullständigt socialt skyddsnät, uppger FN:s arbetslivsorgan, ILO, i en ny rapport. Gruppen består främst av kvinnor och drygt 75 miljoner människor beräknas arbeta inom sektorn.

Endast sex procent av alla hushållsarbetare i världen har enligt ILO ett fullskaligt socialt skydd i form av bland annat försäkringar för vård och sjukdom, arbetslöshet, pension och arbetsskador.

Och nästan hälften av alla hushållsarbetare saknar alla former av sociala skydd, enligt rapporten. Samtidigt konstaterar ILO att en stor majoritet av hushållsarbetarna i praktiken saknar skydd, eftersom de har informella anställningar.

Över tre fjärdedelar av alla hushållsarbetare är kvinnor, och bristen på sociala skyddsnät gör att de är mycket sårbara. Enligt ILO är nästan inga hushållsarbetare som arbetar i Mellanöstern, Asien eller i Afrika fullt försäkrade.

Rapportförfattarna betonar också att coronakrisen blottlade bristen på sociala skydd, samtidigt som mängder av hushållsarbetare blev av med sina arbeten och möjligheter att försörja sig. De som fick behålla sina jobb utsattes i stället ofta för stora risker – samtidigt som de i de allra flesta fall saknade sjukförsäkringar.

Baher Kamal