Långsam väg framåt för grön energi i Argentina

Buenos Aires, 220719 (IPS) – Experter menar att Argentina har mycket goda förutsättningar för att kunna ställa om till en grön energiproduktion – och landet har gjort framsteg på senare år. Samtidigt finns det fortfarande flera hinder på vägen.

I juli invigdes en jättelik solpark i kommunen Escobar, strax utanför Buenos Aires. Det är den första av sitt slag som byggts och drivs i kommunal regi. Argentina med dess 47 miljoner invånare befinner sig i en långvarig ekonomisk kris och på senare tid har de privata satsningarna på gröna energiprojekt i stort sett upphört.

– Parken har 3 700 solpaneler som producerar el som kommer att säljas till en av de regionala eldistributörerna. Anläggningen ingår i vår satsning på att bli en hållbar kommun och syftar till att säkra finansieringen av fler kommande projekt, säger kommunens företrädare Victoria Bandín till IPS.

Escobar ligger i utkanten av Stor-Buenos Aires, ett jättelikt område som bebos av 15 miljoner invånare. På senare år har många välbeställda storstadsbor flyttat till det betydligt lugnare Escobar, men i kommunen bor också många migranter från Bolivia som arbetar inom frukt- och grönsaksindustrin.

Alldeles i närheten av solparken ligger en stor grossistmarknad för grönsaker, som även har en egen kommunalt driven biogasanläggning.

– Varje dag lämnar försäljarna efter sig nästan ett ton kasserade frukter och grönsaker som jag samlar in. Och efter 40 till 60 dagar i anläggningen blir avfallet till gas, berättar Eliseo Acchura, som arbetar inom projektet.

Biogasen används sedan till att alstra den elektricitet som behövs på marknaden.

De gröna energikällorna fick ett genombrott i Argentina 2016, efter att regeringen hade inlett en satsning för att locka till sig både inhemska och utländska investerare. Innan dess var nästan ingen av den el som förbrukas i Argentina förnybar. På senare år har dock andelen hela tiden ökat och under förra året stod de gröna energikällorna för 13 procent av elproduktionen i landet. Av de 189 gröna energiprojekt som drivs i landet har 133 inletts under de senaste fyra åren.

År 2015 slog landet fast en målsättning om att minst en femtedel av energin ska vara grön till 2025. Det målet kommer dock inte att nås, enligt Marcelo Alvarez, vid organisationen Cader, som arbetar för att stärka den gröna energisektorn.

Han menar att hindren bland annat består av en fortsatt bristande infrastruktur, medan landets ekonomiska situation också hämmar utvecklingen.

Samtidigt har Argentina en enorm potential att utvinna förnybar energi – genom landets alla naturresurser, enligt forskaren Gabriel Blanco vid Nationella universitetet, Unicen, i Buenos Aires. Han menar att det också finns starka ekonomiska skäl att satsa på gröna energikällor, men anser att det stora problemet är en bristande politisk vilja.

Investeringskostnaden för solparken i Escobar låg på motsvarande 20 miljoner kronor. Men dessa pengar kommer att vara återbetalda inom sju år genom försäljningen av elektricitet, enligt stadens borgmästare Ariel Sujarchuk.

– Efter det kommer anläggningen att gå med ren vinst i upp till 53 års tid, säger han till IPS.

I samband med invigningen av solparken deltog även landets miljöminister Juan Cabandié, som utlovade en statlig insats för att ytterligare kunna bygga ut solkraftsanläggningen.

I ett tal vid invigningen kritiserade samtidigt miljöministern världens rika länder för att de inte lever upp till sina löften enligt Parisavtalet, om att bidra till klimatinvesteringar i världens utvecklingsländer. Juan Cabandié underströk att dessa länder samtidigt är de största utsläppsnationerna – och att det är deras ansvar att bidra ekonomiskt till en energiomställning i Syd.

Svenska Editor