Rätten till vatten – en kamp mellan fattiga och rika i El Salvador

Apopa, El Salvador, 220609 (IPS) – Den fattiga befolkningen i kommunen Apopa, strax norr om San Salvador, tvingas föra en daglig kamp för att få tag på vatten. Samtidigt planerar ett fastighetsbolag att bygga tusentals bostäder i området – där välbeställda familjer ska garanteras tillgång på vatten dygnet runt.

Alex Leiva gick upp klockan fyra i morse för att hinna fylla på familjens vattentunnor från en kran som bara flödar kortare stunder tidigt på morgonen, varannan eller var tredje dag. Hade han försovit sig hade familjen riskerat att stå utan vatten i två dagar.

– Detta är något som bara måste göras. Men det är svårt att leva med en så här begränsad tillgång på vatten, säger tvåbarnspappan till IPS.

Det vatten lokalbefolkningen trots allt får kommer dock inte via den statliga vattenmyndigheten Anda. Distributionen sköts i stället av ett folkligt organiserat vattenråd. I El Salvador finns det minst tre tusen sådana vattenråd, som bildats för att förbättra tillgången på vatten på landsbygden och i utkanterna av de stora städerna, där myndigheterna inte tar ansvar för denna service.

Alex Leiva bor i orten Lotificación Praderas, i utkanten av kommunen Apopa, strax norr om El Salvadors huvudstad San Salvador. Här har lokalbefolkningen på senare år har varit indragna i en långdragen konflikt mot ett byggprojekt som lanserats av ett företag som ägs av en av landets mäktigaste affärsfamiljer.

Fastighetsbolaget planerar att bygga åtta tusen bostäder i området, som beräknas ha behov av 20 miljoner liter vatten om dygnet. Bostadsområdet ska locka familjer ur den övre medelklassen som vill köpa moderna bostäder i ett lugnt område utanför storstadens larm. Köparna ska erbjudas tillgång på vatten dygnet runt samtidigt som deras fattiga grannar ständigt lider brist på denna resurs.

Projektet har mött hårt lokalt motstånd. Men i slutet av april fick fastighetsbolaget ett slutgiltigt godkännande för satsningen av landets konstitutionsdomstol, efter att domstolen avslagit en överklagan från företrädare för lokalbefolkningen och flera miljöorganisationer.

Överklagan var riktad mot ett tveksamt avtal som slutits mellan bolaget och vattenmyndigheten Anda, vilket innebär att köparna av de nya bostäderna ska garanteras en ständig tillgång på vatten.

För att täcka vattenbehoven planerar bolaget att borra flera nya vattenbrunnar samt använda sig av lokala vattentillgångar och grundvattenreserver.

Juristen Ariela González är mycket kritisk till överenskommelsen, och säger till IPS att avtalet i praktiken innebär att de gemensamma vattentillgångarna privatiseras.

Ariela González är medlem av nätverket Foro del agua, som samlar ett stort antal organisationer som kämpar för en mer rättvis fördelning av landets vattenresurser.

Organisationerna menar att tillgång på vatten är en mänsklig rättighet och en resurs som ska erbjudas alla. I överklagan påpekade organisationerna också att vattenresurser som är belägna under marken bör betraktas som statlig egendom.

Konstitutionsdomstolens beslut att avvisa överklagan kom efter att domstolen har utsatts för kritik med anledning av tillsättningen av de fem domarna. Domarna utnämndes utan att de vanliga procedurerna följdes i maj förra året, efter att landets nya regering under president Nayib Bukele hade installerats.

– Denna regering fortsätter att gynna storkapitalet samtidigt som lokala marker förstörs, säger Sara García, som tillhör den feministiska miljögruppen Kawoc och den rörelse som kämpar mot byggplanerna, till IPS.

Hon och en annan aktivist, Martina Vides, bor alldeles i närheten av den plats där det nya bostadsområdet ska uppföras.

Ända sedan byggplanerna lanserades har miljögrupper och lokalbefolkningarna genomfört demonstrationer och andra aktioner i protest.

Det har länge pågått en kamp om vattenresurserna i El Salvador, ett land som är hårt drabbat av klimatförändringarnas effekter. I över tio års tid har aktivister krävt en ny lag som säkerställer allas tillgång till vatten, och med tidigare regeringar har vissa framsteg uppnåtts i den kampen. Sedan den hårdföre Nayib Bukele kom till makten har dock de tidigare framgångarna rullats tillbaka.

Byggplanerna i Apopa är långt ifrån de enda i landet. Liknande bostadsområden för rika familjer har redan etablerats i andra delar av landet och enligt Ariela González har olika företag i samband med det slutit avtal som säkerställt deras tillgång på vatten.

Hon menar att det nu skulle behöva införas ett stopp för den typen av uppgörelser, som innebär ett hot mot allmänhetens tillgång på det livsnödvändiga vattnet.

I Lotificación Praderas kommer dock Alex Leiva att fortsätta gå upp klockan fyra på morgonen flera dagar i veckan för att kunna fylla på familjens vattentunnor.

– Vad annat kan vi göra? Vi har inget val, säger han.

Edgardo Ayala