Pandemin kan slå mot utvecklingsmålen i flera år framåt

220610 (SciDev.Net/IPS) – Om inte gemensamma insatser sätts in så kommer arbetet med att nå de globala utvecklingsmålen att sinkas av coronapandemins konsekvenser under de kommande fem åren. Det uppger forskare i en ny rapport.

De hållbara utvecklingsmålen antogs av FN:s medlemsländer 2015 och innebär att världens länder till 2030 bland annat ska få ett slut på den extrema fattigdomen och hungern i världen.

Arbetet för att uppnå målen låg efter redan innan pandemin lamslog världens länder och ekonomier. Och Coronakrisens effekter var tydliga redan under 2020, då minst 255 miljoner heltidsarbeten gick förlorade – vilket orsakade en hungerkris. Det konstaterar International Science Council, ISC, i en ny rapport.

Pandemin kommer att ha en lång inverkan på en lång rad områden, konstaterar ISC. En av de allra värsta konsekvenser som pekas ut är hur skolbarn drabbades under pandemin.

De störningar som orsakades av att så många skolor och högskolor hölls stängda länge kan enligt rapporten orsaka en livslång minskad inkomst för en hel generation. Dessutom ledde nedstängningarna till en ökning av det könsbaserade våldet och en högre mödradödlighet.

Världens låginkomstländer kommer att drabbas av förvärrade problem med matbrist, enligt rapporten, som sammanställts av 20 experter inom en rad områden.

ISC betonar samtidigt att bristen på vaccin har förblivit ett stort problem i Afrika, där endast 16 procent av befolkningen hittills uppges ha blivit fullvaccinerad.

Samtidigt menar Peter Ofware, Kenya-chef för den globala organisationen Health Right International, att pandemins konsekvenser i vissa afrikanska länder riskerar att bli ännu allvarligare än det som framkommer i rapporten.

– I de flesta länder i Afrika söder om Sahara är ekonomin i uselt skick. Och där kommer det att ta minst årtionden att bygga upp ekonomierna igen, säger han.

Peter Ofware säger att resurser som behövs inom redan underfinansierade verksamheter som vården nu har omfördelats till andra sektorer – med förödande konsekvenser.

Han varnar samtidigt för att de mycket allvarliga effekter det skulle få om länderna drabbas av nya utbrott av covid-19, med efterföljande nedstängningar. Därför behövs det enligt Peter Ofware fler insatser för att nå ut med vaccin.

ISC konstaterar att det nu krävs samordnade och långsiktiga insatser från omvärlden för att bemöta coronakrisens långsiktiga konsekvenser.

Salim Abdool Karim, vice ordförande för ISC, menar att FN därför bör bilda ett nytt organ med experter inom bland annat hälsovård, arbetsmarknad, jordbruk och utbildning – som får till uppgift att se till att de insatser som sätts in också samordnas.

*En längre version av denna artikel har tidigare publicerats av SciDev.Net

Dann Okoth