Peru: Bybor fortsätter sin kamp för upprättelse – 22 år efter kvicksilverutsläpp

Lima, 220609 (IPS) – I juni 2000 lämnade en lastbil från ett USA-ägt gruvföretag ett långt spår av kvicksilver efter sig när den passerade byn Choropampa i Peru. Sedan dess har lokalbefolkningen krävt kompensation för de allvarliga skador olyckan orsakade.

Juristen Milagros Pérez säger att det lokalbefolkningen i första hand begär inte är pengar – utan möjligheten att leva ett värdigt liv.

Olyckan i regionen Cajamarca i Anderna i norra Peru orsakades av en lastbil från gruvbolaget Yanacocha, som har amerikanska majoritetsägare. Under sin färd från en guldgruva mot huvudstaden Lima lämnade lastbilen en silverglänsande vätska efter sig när den passerade byn Choropampa. Sammanlagt läckte 150 kilo kvicksilver ut.

Lokalbefolkningen började samla in det glänsande materialet från marken. Inom ett par dagar meddelade gruvbolaget att man var beredda att köpa in miljögiftet. Det fick ännu fler att samla in materialet med sina bara händer – omedvetna om hur farligt kvicksilver är och de livslånga skador det kan orsaka.

Redan innan olyckan var fattigdomen utbredd i Choropampa. Men efter olyckan förvärrades situationen i byn, medan varken myndigheter eller gruvbolag ville medge hur allvarliga skadorna blev både för miljö och människor.

En oberoende statlig rapport som kom redan samma år ifrågasatte hur myndigheterna och gruvbolaget agerat. I rapporten konstaterades bland annat att företaget gjort upp på egen hand med vissa av de drabbade, som samtidigt avsade sig rätten att processa mot gruvbolaget.

22 år senare menar lokalbefolkningen att deras krav på skadestånd och upprättelse har förblivit obemötta. Detta trots att effekterna både på människor och miljö är uppenbara, enligt Milagros Pérez, som företräder organisationen Grufides.

Hon säger till IPS att försöken att tystna ner hela historien inte lyckades. Den dåvarande presidenten tvingades därför utlova en ordentlig utredning av olyckan – som dock aldrig genomfördes.

Aktivister menar att gruvbolaget utnyttjade lokalbefolkningens fattigdom genom att betala ut små skadestånd till delar av befolkningen i utbyte mot deras tysnad. Man slöt även vissa kollektiva avtal – men dessa var enligt Milagros Pérez långt ifrån skäliga. Enligt henne utlovade exempelvis gruvbolaget att de drabbade skulle få den vård de behövde, Men dessa löften har aldrig förverkligats.

– De som skadats av kvicksilvret erbjuds piller mot sin värk, men ingenting annat. Detta samtidigt som det blir allt svårare för dem att försörja sina familjer eftersom de drabbas av allt större besvär, säger Milagros Pérez till IPS.

Hon säger att många kvinnor dessutom har drabbats av graviditetsrelaterade problem – som inte har utretts.

Lokalbefolkningen har enligt henne bara tillgång till en mindre vårdcentral, där den lilla personalstyrkan inte har den kapacitet som krävs för att hjälpa patienter som drabbats av kvicksilverförgiftning.

Aktivisten Denisse Chávez säger till IPS att behandlingen av kvinnorna i Choropampa kommer att vara en av frågor som kommer att tas upp i samband med ett kommande forum om orättvisor som drabbar kvinnor i Amazonas-regionen. Mötet kommer att hållas i Brasilien i slutet av juli och arrangeras av kvinnoorganisationer från Peru, Brasilien, Ecuador, Colombia och Uruguay.

Denisse Chávez är mycket kritisk mot den peruanska statens oförmåga att ställa gruvbolaget till svars för kvicksilverolyckan.

– Trots att två decennier har gått så har ingen regering varit intresserad av att lösa problemen, säger hon.

Hon menar att fallet kommer att få större internationell uppmärksamhet i samband med det kommande forumet, som beräknas samla fem tusen deltagare. Vid mötet kommer en symbolisk tribunal att hållas med fokus på övergrepp som begås mot kvinnor i regionen – och det ansvar som faller på både stater och företag.

Denisse Chávez säger att katastrofen i Choropampa måste få ett efterspel – och inte får glömmas bort.

– Vi kommer inte att acceptera en fortsatt straffrihet, säger hon.

Mariela Jara