Ukrainska våldtäktsoffer kan nekas abort i Polen

Bratislava, 220530 (IPS) – Det kommer allt fler rapporter om de sexuella övergrepp som begås av ryska soldater i Ukraina. Samtidigt ställs ukrainska kvinnor som lyckats fly till grannlandet Polen inför landets mycket hårda abortlagstiftning.

Sedan det ryska invasionskriget inleddes har Polen tagit emot fler än hälften – 3,5 miljoner – av alla som tvingats fly från Ukraina.

De senaste veckorna har det kommit många rapporter om de sexuella övergrepp som begås i det pågående kriget. Detta samtidigt som organisationer som stöttar de flyktingar som begett sig till grannländerna uppger att det bland dem finns kvinnor med behov av att genomföra aborter.

I Polen är abort enbart tillåtet om kvinnans hälsa är allvarligt hotad – eller om hon blivit gravid i samband med ett brott, som incest eller våldtäkt. I dessa fall måste dock aborten först godkännas av en åklagare.

För att kontrollera att den regeln även gäller för ukrainska flyktingar har nu den djupt konservativa katolska organisationen Ordo Iuris börjat kontakta polska sjukhus. Lokala medier har rapporterat om hur gruppen skickat brev till ett sjukhus i Warszawa där de begärt ut information om vilka aborter som genomförts med hänvisning till att graviditeten varit resultatet av ett brott, mellan den första februari och fram till mitten av maj i år. I brevet frågar Ordo Iuris också om patienterna varit polska eller utländska medborgare, och om sjukhuset har fått våldtäktsanklagelserna bekräftade av en åklagare.

Organisationen medger att man har skickat likadana brev även till andra sjukhus, samtidigt som de hävdar att det finns en risk för att undantagsregeln nu utnyttjas för att ukrainska kvinnor ska få tillgång till ”fri abort”.

Katarzyna Gesiak, vid Ordo Iuris, säger till nyhetssajten Wirtualna Polska att inhemska grupper som står bakom kvinnors rätt till abort vill att ukrainska flyktingar ska ”särbehandlas”.

– Men polsk lag gäller, och det spelar ingen roll vilket land en person kommer ifrån. Om kravet på ett åklagarutlåtande inte gäller så handlar det om abort på beställning – utan att det blivit verifierat om kvinnan talar sanning när hon säger att hon blivit våldtagen. Och vissa människor kommer alltid att försöka dra nytta av en given situation, säger Katarzyna Gesiak till Wirtualna Polska.

Det är ett påstående som tillbakavisas av grupper som arbetar för kvinnor som utsatts för könsbaserat våld och sexuella övergrepp. De menar dessutom att undantagsregeln är så hårt utformad att den knappt fyller någon funktion i praktiken.

– Tänk dig bara hur lång tid det skulle krävas att få fram bevis för en offentlig åklagare om att du blivit utsatt för en våldtäkt. Det skulle dröja så länge att det inte ens är värt att försöka, säger Mara Clarke vid den brittiska organisationen Abortion Support Network, som bedriver en hjälplinje i Polen, till IPS.

Hon menar att agerandet från Ordo Iuris belyser hur hårt begränsad aborträtten är i Polen. Förra året skärpte landets högerregering den redan så strikta abortlagen, en politik som stöds av den inflytelserika katolska kyrkan.

Samtidigt har abortmotståndare satt upp affischer som möter ukrainska flyktingar i samband med att de anländer till Polen. Affischerna innehåller varningar om att personer som bryter mot landets abortlag riskerar fängelse samt ett citat från Moder Teresa om att ”abort är det största hotet mot fred”. På affischerna finns även bilder av foster.

Människorättsaktivister menar att budskapen kan förvärra de trauman många flyktingar redan drabbats av i samband med den ryska invasionen.

De har tvingats lämna ett land där abortlagen är betydligt mindre strikt. I Ukraina är abort tillåtet upp till vecka tolv, och även senare, under vissa omständigheter. Kvinnor erbjuds även tillgång på så kallade akutpreventivmedel, om de av någon anledning snabbt vill avsluta en graviditet.

– För ukrainska kvinnor som kommer till Polen och tidigare har planerat att avsluta sin graviditet i hemlandet, eller som upptäcker en graviditet och inte vill fullfölja den, kan det vara en chock att inse att denna vårdservice i stort sett inte existerar i Polen, säger Julie Taft, humanitär chef för organisationen International Planned Parenthood Federation, IPPF.

Situationen har även uppmärksammats av FN:s flyktingorgan, UNHCR, som betonar att de flyktingar som anländer till Polen måste erbjudas sina reproduktiva rättigheter i enlighet med internationell standard – vilket inkluderar rätten till abort.

Olga Sarrado Mur, som arbetar för UNHCR i Polen, säger till IPS att organet arbetar för att se till att flyktingar som fallit offer för könsbaserat våld, däribland våldtäkter, ska erbjudas den vård de är i behov av.

Det är dock högst osäkert om detta kommer att lyckas, med tanke på hur strikt den polska abortlagen är – och hur svårt det kommer att vara för polska åklagare att utreda brott som begåtts långt borta i en krigszon.

Ed Holt