Afrika hårt drabbat av kriget i Ukraina

New York, 220531 (IPS) – Coronapandemin har slagit hårt mot utvecklingsarbetet på den afrikanska kontinenten. Nu varnar FN:s utvecklingsprogram, UNDP, för att den ryska invasionen av Ukraina dessutom kommer att få flera negativa konsekvenser för Afrika.

I en ny rapport konstaterar UNDP att kriget i Ukraina kommer att göra det ännu svårare för de afrikanska länderna att uppnå de globala utvecklingsmålen till 2030. Samtidigt lyfter rapporten fram vilka åtgärder som bör sättas in omedelbart för att lindra de kriser som pågår på kontinenten.

– Afrika står inför dubbla kriser genom de konsekvenser som kriget i Ukraina och covidpandemin har lett till. Men genom strategiska partnerskap innebär detta också en möjlighet att förändra Afrikas utvecklingskurva och bryta med en cykel av beroende, säger UNDP:s chef Achim Steiner, i en kommentar.

Han menar att tiden nu är inne för en ny typ av utvecklingsfinansiering där fokus bör ligga på att stärka förmågan hos de afrikanska ländernas ekonomier att kunna stå emot kriser.

Enligt rapporten har kriget i Ukraina haft direkta effekter i Afrika genom bland annat störningar inom handeln och snabbt stigande priser på mat och bränsle. Många länder på kontinenten har drabbats särskilt hårt eftersom de är så beroende av import från Ryssland och Ukraina.

Under 2020 beräknas de afrikanska länderna ha importerat jordbruksprodukter till ett värde av motsvarande fyra miljarder dollar från Ryssland, varav 90 procent bestod av vete.

Daniel Bradlow, professor i internationell utveckling vid universitetet i Pretoria, säger till IPS att kriget i Ukraina har förödande konsekvenser för Afrika. Samtidigt som många av kontinentens länder varit beroende av importen av livsmedel och konstgödsel från Ryssland och Ukraina har olika extremväder slagit hårt mot den lokala matproduktionen.

– Om kriget fortsätter så kommer det sannolikt att orsaka hunger, ökande fattigdom och allvarliga skuldkriser över hela kontinenten, varnar han.

Utvecklingen sker i ett läge då många av världens stora biståndsgivande länder lägger stora resurser på att stötta Ukraina och de miljontals människor som tvingats på flykt – vilket i sin tur riskerar att leda till att biståndet till världens fattigaste länder minskar.

– Länderna i väst borde ha genomfört åtgärder för att skydda Afrika och andra delar av Syd från effekterna av ett europeiskt krig. I stället går resurser som kunde ha gått till Afrika nu till Ukraina, medan de skär ner på sina biståndsbudgetar, säger Daniel Bradlow.

Jeroen Kwakkenbos, expert på biståndsfrågor inom EU vid hjälporganisationen Oxfam, påpekar att kriget i Ukraina redan har lett till att biståndspengar börjat slussats över till mottagandet av ukrainska flyktingar.

– Nu står vi inför en bisarr situation där europeiska länder kan bli de största mottagarna av det egna biståndet. I stället för att välja ut vissa humanitära kriser måste givarländerna stärka sina biståndsbudgetar i förhållande till alla de utmaningar vi står inför i dag, säger han i ett pressmeddelande.

Thalif Deen