FN varnar för framtida katastrofer

Madrid, 220530 (IPS) – Världen riskerar att drabbas av allt fler stora katastrofer de kommande åren. FN:s organ för katastrofriskreducering påminner om att mänskliga aktiviteter skapat en utveckling som innebär att mängder av människoliv hotas. I en färsk rapport konstaterar FN-organet… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Baher Kamal