Fortsatt skogsskövling slår mot klimatmålen

220505 (SciDev.Net/IPS) – Under förra året gick drygt elva miljoner hektar skog förlorad i världens tropiska regioner, enligt nya uppgifter från organisationen Global Forest Watch. Utvecklingen strider mot den globala målsättningen om att stoppa avskogningen till 2030.

Skogsförlusterna under 2021 inkluderar 3,75 miljoner hektar regnskog av mycket högt värde i Amazonas och Kongo-Kinshasa, enligt Global Forest Watch, en plattform som drivs av forskningsorganisationen World Resources Institute.

Skogsförlusterna av denna naturskog orsakade enligt Global Forest Watch lika stora utsläpp av koldioxid som alla utsläpp från fossila bränslen i jättelandet Indien.

Organisationens biträdande chef Mikaela Weisse säger att den nya studien är inriktad på förlusterna av tropiska skogar – som också är allra hårdast drabbade av skogsskövling.

Enligt studien har avskogningen de senaste åren legat kvar på liknande nivåer, även om förlusterna under förra året var något mindre än föregående år.

Vid FN:s klimatmöte i Glasgow i november, COP26, undertecknade 141 länder en deklaration som slår fast att förlusterna av världens skogar ska ha stoppats och utvecklingen vändas, fram till 2030.

Men om denna målsättning ska kunna uppnås krävs det enligt Global Forest Watch, vars datauppgifter kommer från Marylands universitet, att skogsförlusterna konsekvent minskar varje år under resten av decenniet.

Hittills har den utvecklingen bara uppnåtts i två tropiska länder – Indonesien och Malaysia, där förlusterna av naturskog har minskat på senare år.

– Dessa nya datauppgifter visar vilka stora insatser som krävs för att målsättningen om avskogningen ska kunna uppnås, konstaterar Mikaela Weisse.

Över 40 procent av förlusterna av världens tropiska naturskog inträffade i Brasilien under 2021, varav en stor majoritet i Amazonas. Mellan 2020 och 2021 ökade den avskogning som inte beror på bränder – utan främst på grund av jordbrukens utbredning – i Amazonas med 9 procent, enligt studien.

Näst störst förluster inträffade i Kongo-Kinshasa, där nästan en halv miljon hektar skog gick förlorad. Där var de främsta orsakerna expansionen av småskaliga jordbruk och trädfällning i samband med produktionen av kol.

*En längre version av denna artikel har tidigare publicerats av SciDev.Net

Dann Okoth