Kommentar: Många orsaker till att de oplanerade graviditeterna är flest i Afrika

220421 (IPS) – Nästan hälften av alla graviditeter i världen är inte planerade – och allra högst är siffrorna i södra Afrika. Orsakerna är flera, skriver forskaren Anthony Idowu Ajayi i denna kommentar.

Nyligen släppte FN:s befolkningsfond en rapport som slår fast att nästan hälften av alla graviditeter i världen var oplanerade mellan 2015 och 2019. Det motsvarar ungefär 121 miljoner graviditeter om året.

Enligt rapporten ledde en majoritet av de ofrivilliga graviditeterna till aborter – och på global nivå är hela 45 procent av de aborter som genomförs osäkra. Närmare sju miljoner kvinnor om året hamnar på sjukhus efter att ha genomgått farliga aborter.

Över en kvarts miljard kvinnor som inte vill bli gravida saknar samtidigt tillgång till moderna och säkra preventivmedel – och runt var fjärde kvinna i världen uppger att de inte har möjlighet att säga nej till sex.

Siffror visar att afrikanska kvinnor har särskilt svårt att förhindra oplanerade graviditeter och att deras sexuella och reproduktiva rättigheter är mycket eftersatta. I Afrika söder om Sahara är det många gånger vanligare att kvinnor blir ofrivilligt gravida jämfört med kvinnor i Europa och Nordamerika.

Orsakerna till att de oplanerade graviditeterna är så vanliga i södra Afrika är dock flera, vilket är viktigt att förstå inom det arbete som bedrivs för att bekämpa problemen och säkra tillgången till säkra aborter.

På individnivå begränsas kvinnors tillgång till preventivmedel och reproduktiv service av fattigdom, brist på utbildning och självbestämmande. Vissa kvinnor har helt enkelt inte råd att köpa preventivmedel, och i vissa fall där tillgången är gratis saknar kvinnor kunskaper om hur de ska användas. En del uppfattar det som att religionen förbjuder användningen av preventivmedel, och det förekommer att personer hänvisar till religionen för att förvägra ungdomar information om preventivmedel.

Föräldrar talar sällan med sina tonårsbarn om hur graviditeter kan undvikas. Och när de gör det ligger fokus ofta på avhållsamhet.

Forskning visar samtidigt att när välutbildad personal är tillgänglig och kan erbjuda preventivmedel och bra rådgivning så leder det också till att fler flickor och kvinnor kan planera sina graviditeter. Denna service saknas dock i många afrikanska samhällen. Ett annat problem är att många program som arbetar med familjeplanering har brist på preventivmedel.

Antalet fall av oplanerade graviditeter är mycket högre bland befolkningar och i länder där problemen med bristande jämställdhet är särskilt stora.

Ett annat problem är att de flesta afrikanska länder fortfarande bedriver en politik eller har riktlinjer som begränsar sexualundervisning och tillgången på säkra aborter. Ofta är även den sexualundervisning som förekommer inriktad på avhållsamhet.

När kvinnor berövas rätten till självbestämmande ökar också risken för att de inte använder preventivmedel, och därmed risken för oplanerad graviditet. Samtidigt kan ofrivilliga graviditeter minska deras möjligheter i livet. När unga kvinnor blir gravida riskerar de att mista möjligheten till att få den utbildning och de yrkeskunskaper som kan förbättra deras ekonomiska situation.

För att stärka den socioekonomiska utvecklingen i Afrika är det därför nödvändigt att cykeln av oplanerade graviditeter bryts. Kontinentens makthavare och hälsovårdssystem bör därför agera för att öka tillgången på preventivmedel och familjerådgivning – i synnerhet i resurssvaga områden.

*Anthony Idowu Ajayi arbetar som forskare vid African Population and Health Research Center. En längre version av denna artikel har även publicerats av det digitala magasinet The Conversation.