FN belyser hoten mot Moder Jord

Madrid, 220421 (IPS) – På fredagen infaller internationella dagen för Moder Jord. I samband med det lyfter FN fram några av alla de hot som riktas mot den jord som ger mänskligheten liv och näring.

Världshaven blir alltmer försurade och förorenade av plast samtidigt som extrema värmeböljor, torka och översvämningar drabbar många miljontals människor. Klimatförändringar och skogsskövling, överutnyttjande av jordbruksmarker samt en växande handel med vilda djur är andra exempel på mänskliga aktiviteter som riskerar att ödelägga planeten.

I samband med internationella dagen för Moder Jord betonar FN att världens länder hittills inte fullt ut har lyckats uppnå något av de mål som satts upp för att stärka skyddet av planeten. Tre fjärdedelar av jordens markyta och två tredjedelar av haven är nu påverkade av mänskligheten – samtidigt som en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växter och djur hotas av utrotning.

FN konstaterar vidare att 4,7 miljoner hektar skogar går förlorade varje år – en yta som är större än hela Danmark.

Världsorganisationen slår fast att framtiden för dagens unga och framtida generationer är beroende av snabba och konkreta åtgärder för att sätta stopp för den pågående miljöförstöringen. Det kommande decenniet har en avgörande betydelse för om klimatmålen i enlighet med Parisavtalet ska kunna uppfyllas, konstaterar FN.

Under de senaste 50 åren har den globala ekonomin femdubblats – främst beroende på en ökad utvinning av naturresurser, vilket resulterat i en kraftigt ökad produktion och konsumtion.

Under samma period har världsbefolkningen ökat kraftigt och uppgår i dag till nästan åtta miljarder. Men samtidigt som välståndet ökat lever fortfarande 1,3 miljarder människor i fattigdom och över 800 miljoner människor beräknas gå hungriga.

Detta samtidigt som FN:s miljöprogram Unep beräknar att hela 570 miljoner ton mat varje år kastas av världens hushåll. All mat som förslösas beräknas samtidigt förorsaka minst åtta procent av de globala utsläppen av växthusgaser

Baher Kamal