Kenya: Skövlade mangroveträd förvärrar klimatförändringarnas effekter

Nairobi, 220422 (IPS) – För kustbefolkningen i regionen Kwale i södra Kenya har det blivit allt svårare att leva på fisket – samtidigt som inträngande havsvatten slår hårt mot jordbruket. Situationen har förvärrats i takt med att de mangroveskogar som tidigare fungerade som en barriär mot havet har tunnats ut.

I kustbyn Vanga har fiskarna fått det allt svårare i takt med att fiskebestånden har fortsatt att minska, berättar den lokala fiskhandlaren Mwanamvua Kassim Zara för IPS. Hon säger att det in sin tur har drivit upp priserna på fisk till rekordhöga nivåer.

Experter menar att de minskade bestånden beror på en kombination av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter. Och det är lokalbefolkningen som drabbas.

– Försöken att växla över till att producera majs och ris har misslyckats på grund av att havsvatten tränger in och svämmar över marker och risfält. Vilket också hänger samman med klimatförändringarna, säger Richard Mwangi från miljöorganisationen Kenya Forest Services.

Förr utgjorde mangroven en första försvarslinje mot havets vågor. Men enligt Kenya Forest Services har skogarna konstant tunnats ur i takt med att lokalbefolkningen använt alltmer träd som bränsle och billigt byggmaterial.

Enligt Richard Mwangi är en överväldigande majoritet av befolkningen i Vanga beroende av mangrove för att kunna täcka sina energibehov.

Miljöprofessor Jacinta Kimiti vid Sydöstra Kenyas universitet säger att skogsskövlingen innebär ett stort hot mot de lokala kustnära ekosystemen.

– De är oerhört viktiga för näringar som fiske och turism. Och ännu viktigare är att mangroven fungerar som fortplantningsområden för fisk, säger hon.

Richard Mwangi betonar att lokalbefolkningen har insett att den nuvarande skövlingen av mangroven inte är hållbar utan innebär ett hot mot deras försörjningsmöjligheter. Av det skälet har de nu försökt skydda träden genom att odla andra snabbväxande trädslag – som alternativ energikälla.

Skogsforskningscentret CIFOR uppger att över 60 procent av den afrikanska befolkningen är beroende av ved som energikälla och att nio av tio träd som fälls på kontinenten används som bränsle.

Samtidigt menar experter att ved kommer att förbli den viktigaste energikällan för befolkningen så länge som de står utan andra miljömässigt hållbara alternativ.

Richard Mwangi säger att gröna energikällor som sol- och vindkraft än så länge inte utgör några verkliga alternativ eftersom varken lokalbefolkningarna och myndigheterna har de resurser som krävs för att bygga ut dessa energikällor.

Joyce Chimbi