Kommentar: Ny FN-studie belyser Afrikas vattenkris

220413 (IPS) – Alla afrikanska länder har problem med tillgången på rent vatten – vilket i sin tur innebär stora risker för deras befolkningar. Det konstaterar forskarna Grace Oluwasanya och Duminda Perera, som varit med och gjort en FN-studie om vattensäkerheten på kontinenten, i denna kommentar.

Översikten som syftar till att granska vattensäkerheten i Afrikas 54 länder bygger på ett antal indikatorer. Det handlar om tillgången på rent dricksvatten, men också om vattnets roll inom en rad andra samhälleliga områden. Vattensäkerheten avgörs inte bara av hur stora tillgångarna är – utan också om hur resursen hanteras.

Studien har hämmats av den stora brist på data som råder inom vissa områden – däribland när det gäller tillgången på dricksvatten och sanitära anläggningar. Men kartläggningen bidrar ända med vissa preliminära slutsatser om situationen.

Vattensäkerheten är låg över hela Afrika. Inte ett enda av kontinentens länder kan anses ha en hög vattensäkerhet – och i de länder där situationen är som bäst kan den bara klassas som ”måttligt” bra.

Samtidigt innebär en bristande vattensäkerhet att befolkningarna utsätts för en rad hälso- och miljörelaterade risker. Det kan handla om risker för vattenrelaterade katastrofer men också om de ekonomiska och sociala skador som vattenbrist kan orsaka.

Målet med översikten är att metoderna för att granska vattensäkerheten ska förbättras – och förhoppningen är att den ska bidra till nya åtgärder från både offentliga och privata aktörer för att stärka kontinentens vattensäkerhet.

I studien har vattensäkerheten graderats i fem olika skalor, där endast 13 av kontinentens 54 länder anses uppnå en ”måttlig” nivå av säkerhet – medan alla övriga får ett sämre resultat. Sämst är vattensäkerheten i Somalia, Tchad och Niger. Men även i ett stort antal fler länder, där över en halv miljard människor bor, är vattensäkerheten långt ifrån att kunna klassas som acceptabel.

Denna situation tycks heller inte vara på väg att förbättras. Mellan 2015 och 2020 har knappt några framsteg alls gjort på kontinenten som helhet.

Över hela Afrika beräknas 29 procent av befolkningen sakna en grundläggande tillgång till rent dricksvatten. Det motsvarar 353 miljoner afrikaner. Minst 40 procent av kontinentens befolkning beräknas också ha brist på grundläggande sanitära anläggningar, och allra sämst är situationen i Tchad och Etiopien.

Tchad och Centralafrikanska republiken är de länder där flest människor avlider i diarrésjukdomar, vilket hänger samman med bristen på hygieniska faciliteter.

Hälften av alla länder rankas dessutom mycket lågt när det gäller deras kapacitet att kunna lagra vatten.

I hela 49 av Afrikas 54 länder anses riskerna för att drabbas av vattenrelaterade katastrofer ha ökat de senaste fem åren.

Vår studie lyfter fram behovet av globala insatser för att fram standarder för hur vattensäkerheten i världen ska mätas och granskas. Vissa avgörande frågor kan helt enkelt inte besvaras när det saknas bra data. Det gäller exempelvis möjligheterna att ta reda på hur stor andel av den afrikanska befolkningen som kommer att ha tillgång till rent dricksvatten till 2030 – det år då ett av de viktigaste globala utvecklingsmålen ska ha uppfyllts.

*Grace Oluwasanya forskar om vatten, klimat och jämställdhet vid FN:s universitet och Duminda Perera är expert på hydrologi och vattenresurser vid samma institution.  En längre version av denna artikel har även publicerats av det digitala magasinet The Conversation.