Kritiken mot Rysslands ställning inom FN hårdnar

New York, 220412 (IPS) – FN har inte kunnat stoppa det ryska anfallskrig mot Ukraina som fortsätter att skörda mängder av civila offer. Medan kritiken växer mot världsorganisationen sitter Ryssland fortsatt säkert som en permanent medlem med vetorätt i säkerhetsrådet.

Josef Stalin påstås en gång ha avbrutit Winston Churchill genom att ställa den ironiska frågan ”hur många divisioner har påven?”. Det är en frågeställning som möjligen även gäller för FN, enligt logiken att en nations eller organisations utfästelser också måste kunna backas upp av en armé.

När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förra veckan talade inför FN:s säkerhetsråd betonade han att Ryssland genom sin invasion tydligt har brutit mot FN:s stadga – samtidigt som han frågade delegaterna om de ansåg att tiden för internationell rätt nu var över. Om svaret är nej så måste FN agera omedelbart, fortsatte presidenten.

Problemet är dock att Ryssland är en av de fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet som har makten att stoppa förslag genom sin vetorätt. Och landet anses fortfarande sitta helt säkert på denna plats.

Samtidigt blev Ryssland förra veckan uteslutet från FN:s människorättsråd, efter en omröstning där en stor majoritet av länderna ställde sig bakom åtgärden.

Frågan är om Ryssland också kan uteslutas ur FN:s generalförsamling, där alla 193 medlemsländer är representerade. Detta skulle vara möjligt, säger Thomas G. Weiss vid tankesmedjan Chicago Council on Global Affairs, till IPS:

– Generalförsamlingen uteslöt Sydafrika i 20 års tid, från 1974 fram till efter de val som hölls i landet 1994. Och Ryssland har kvalificerat sig som en jämförbar paria genom sitt omotiverade och illegala krig i Ukraina, säger han.

I en krönika för IPS skriver samtidigt Anwarul K. Chowdhury, tidigare ordförande i säkerhetsrådet och före detta undergeneralsekreterare, att generalförsamlingen i praktiken har stängt av länder vid tre olika tillfällen. Detta drabbade Kambodja 1997, Jugoslavien 1992 och Sydafrika 1974. Dock menar han att det enligt FN-stadgan ”nästan är omöjligt” att utesluta Ryssland.

Louis Charbonneau, chef för Human Rights Watchs FN-kontor, betonar samtidigt vikten av att FN och Internationella brottmålsdomstolen agerar snabbt för att samla in bevis för de misstänka krigsbrott som Ryssland begår i Ukraina.

Han menar att uteslutningen av Ryssland från FN:s människorättsråd ska ses som ett viktigt första steg i arbetet för att ställa landet till svars för sina handlingar.

– Budskapet till Rysslands ledare är glasklart – ett land vars militär rutinmässigt begår fruktansvärda människorättsbrott har ingen plats inom FN:s människorättsråd.

På frågan om Ryssland kan kastas ut ur säkerhetsrådet hänvisar USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield till att organet bildades efter andra världskriget – och att det inte går att ändra på det faktum att Ryssland är en av dess medlemmar. Det som dock går att göra är att isolera Ryssland inom säkerhetsrådet och få landet att känna sig obekvämt, enligt Linda Thomas-Greenfield.

– De kan inte lägga fram ett veto mot att Ukrainas president talar inför säkerhetsrådet och fördömer dem. De kan inte lägga ett veto mot dig och andra som rapporterar om sanningen för omvärlden, sade hon nyligen i en intervju.

Nyligen sade påven Franciskus att kriget i Ukraina belyser hur impotent FN är.

FN:s talesperson Stephane Dujarric bemöter kritiken genom att lyfta fram att världsorganisationen är så mycket mer än bara sitt säkerhetsråd:

– FN är också de över 1 200 kollegor vi har på plats i Ukraina. FN är de fredsbevarande styrkor som finns längs fronten i Kongo-Kinshasa och allt den humanitära personal vi har i Sahel. Och den delen av FN arbetar effektivt och gör allt som står i dess makt för att lindra lidandet för människor över hela världen.

Thalif Deen