Centralamerikas länder återupptar satsningar på skolluncher

Zaragoza, El Salvador, 220413 (IPS) – Coronapandemin slog inte bara hårt mot inlärningen för många barn i Centralamerika – när skolorna stängde försvann också de skolbespisningar som är så viktiga för många elever. Nu har dock programmen med skolluncher börjat komma i gång igen.

När IPS besöker den lilla förskolan El Zaite i staden Zaragoza i södra El Salvador håller eleverna på att odla gurkor och andra grönsaker i sin lilla trädgård. Det är ett tydligt tecken på att landet till sist är på väg att återgå till det normala efter de långa nedstängningar som orsakades av covid-19.

Även om pandemin inte är över har de flesta skolor i Centralamerika nu öppnat igen – och samtidigt har de grönsaksodlingar som bedrivs på många av skolorna åter börjat gro.

– Är det någon som vet vad det här är för planta? frågar förskolläraren Sandra Peña, 36, barnen som står bredvid henne i trädgården.

”Tomat”, ropar barnen högt medan de pekar mot en planta som redan börjat utveckla gula blommor.

Innan pandemin hade regionens länder gjort framsteg i sina satsningar på skolmatsprogram. FN:s jordbruksprogram, FAO, uppger att närmare 85 miljoner skolbarn i Latinamerika och Karibien tidigare erbjöds mat i skolan – och att denna måltid var dagens viktigaste för närmare 10 miljoner av dessa barn.

– Eleverna har nu börjat återvända till skolorna – även om situationen ännu inte helt har återgått till den normala, säger Najla Veloso, som arbetar inom samarbetet Raes, som drivs av Brasilien och FAO.

Raes lanserades av Brasiliens regering 2018 med målsättningen att få många fler länder i regionen att satsa på gratis skolluncher.

När skolorna stängde på grund av pandemin genomförde flera länder insatser för att skicka hem matpaket till elevernas familjer, och i vissa fall har hushållen även fått tillgång till fröer och utrustning för att kunna starta egna odlingar.

Regeringen i El Salvador planerar i år att erbjuda skolmat till de över en miljon elever som finns i landets drygt 5 100 offentliga skolor.

I kommunen Izalco har skolledningen nu påbörjat arbetet med att servera mat på skolorna igen.

– Vi kämpade på så gott det gick under pandemin, men nu har vi gradvis kommit i gång med det vanliga arbetet igen, bland annat genom att satsa på vår grönsaksodling, berättar Manuel Guerrero, rektor på San Isidro-skolan.

Här går 1 500 elever och innan pandemin odlades bland annat tomater, paprika och kål på skolans grönsaksodling.

– Att bedriva egna odlingar har varit viktigt hela tiden och jag anser att vi måste arbeta hårt för att det ska förbli så, säger Manuel Guerrero.

Vid förskolan El Zaite arbetar kocken Dinora Gómez just nu med att återstarta verksamheten i köket. Fram till dess gör hon enklare mellanmål till de elever som inte har fått med sig något hemifrån. Förskolan ligger i ett låginkomstområde där befolkningen främst består av människor som slog sig ned här efter att ha tvingats på flykt undan det inbördeskrig som plågade landet i tolv långa år, fram till 1992.

Marta Mendoza arbetar i dag som förskollärare på samma förskola som hon själv gick på som barn – och både hon och barnen har längtat efter livet ska återgå till det normala.

– Barnen har återvänt från nedstängningarna med väldigt mycket energi och stegvis har vi kunnat börja återgå till den verksamhet vi hade innan pandemin, säger hon till IPS.

Edgardo Ayala