Invasionen av Ukraina orsakade trendbrott för amerikanska tv-bolag

Washington, 220419 (IPS) – USA:s största tv-bolag ägnade under förra månaden mer tid åt den ryska invasionen av Ukraina än vad de gjort åt något annat krig på flera decennier. Det visar en ny studie, som även belyser fler trendbrott i den utrikesbevakning som följs av flest amerikaner.

Vanligen brukar de stora amerikanska tv-bolagens krigsbevakning tydligt hänga samman med i vilken utsträckning landets egen militär är direkt involverad. Men detta gäller inte för det ryska anfallskriget i Ukraina, visar en ny studie gjord av Andrew Tyndall, som systematiskt granskar nyhetssändningarna i landet och ligger bakom den årliga och högt aktade så kallade Tyndallrapporten.

Sammanlagt ägnade de stora tv-bolagen ABC, NBC, och CBS 562 minuter åt kriget i Ukraina under dess första månad. Det var mer tid än vad som ägnades åt den första månaden av USA:s invasion av Afghanistan i november 2001 och till och med mer tid än vad som ägnades åt den första månaden av invasionen av Irak 2003. I en kommentar skriver Andrew Tyndall att det enda krig som fått större utrymme i tv-bolagens sändningar under de senaste 35 åren var i samband med att Saddam Hussein invaderade Kuwait i augusti 1990 och under det efterföljande Kuwaitkriget i början av 1991.

Kuwaitkriget utkämpades dock i en tid då en betydligt större del av tv-bolagens nyhetssändningar ägnades åt utrikesnyheter, konstaterar Andrew Tyndall. På senare år har i stället utrikesbevakningen minskat drastiskt.

Bevakningen av Ukraina var även betydligt större än i samband med att USA lämnade Afghanistan förra sommaren. Och när USA väl dragit sig ur landet, efter 20 år av krig, minskade tv-bolagens Afghanistan-bevakningen mycket kraftigt – trots den mycket svåra humanitära situation som nu råder i landet.

Utrikesbevakningen som de stora tv-bolagen förmedlar har förblivit den viktigaste för den amerikanska allmänheten och tittarna är många fler än antalet som tittar på någon av de dominerande kabelkanalernas nyheter – däribland Fox News, MSNBC eller CNN.

Andrew Tyndall betonar att krig vanligen anses ha ett högre nyhetsvärde i USA när landets egna soldater riskerar sina liv – och att invasionen av Ukraina därmed tydligt bryter mot det mönstret. Han menar att detta till stora delar hänger samman med den stora uppmärksamhet som riktats mot president Volodymyr Zelenskyj i de amerikanska medierna.

Tv-bolagen har även ägnat stort utrymme åt den flyktingkris som kriget orsakat. Men enligt Andrew Tyndall har denna bevakning inte följt det vanliga narrativet kring flyktingar, där de problem som uppstått har belysts från flera olika perspektiv. Denna gång har tv-bolagen i stället helt ägnat sig åt att beskriva situationen ur flyktingarnas perspektiv.

*En längre version av denna artikel har publicerats av nättidningen Responsible Statecraft, som drivs av tankesmedjan Quincy Institute.

Jim Lobe