Nya satsningar på palmolja i Amazonas möter hård kritik

Manaus, 220408 (IPS) – Produktionen av palmolja anses ha förödande effekter för miljö och människor i många tropiska områden. Samtidigt finns det nu planer på att kraftigt utöka odlingarna av oljepalmer i brasilianska Amazonas.

I december meddelade Brasiliens största distributör av biobränslen, Brasil BioFuels, BBF, och Vibra Energia att de planerar att bygga ett raffinaderi för ”grön diesel” i Manaus, huvudstaden i den brasilianska delen av Amazonas. Biobränslet ska produceras av sojabönor – och av palmolja.

Än så länge är projektet bara på planeringsstadiet, men med en mångmiljardbudget är förhoppningen att anläggningen ska vara i gång till 2025. Den ska sedan kunna producera upp emot 500 miljoner liter biodiesel per år.

För att nå upp till den volymen planerar BBF att anlägga odlingar av oljepalmer på 120 000 hektar mark till 2026. Än så länge är det oklart exakt var dessa odlingar skulle anläggas. Men om planerna blir verklighet skulle det innebära en ökning av palmolje-odlingarna i landet med närmare 60 procent. För närvarande odlas grödan, vars olja används till en lång rad olika produkter, på drygt 200 000 hektar i landet. Detta enligt data från statistikmyndigheten

IBGE. Oljepalmer kan producera betydligt mer vegetabilisk olja per hektar än andra grödor.

Enligt brasiliansk lag får oljepalmer bara odlas på redan avskogade områden, som skövlades innan 2007. BBF:s ordförande Milton Steagall uppger att man kommer att följa riktlinjerna – och menar att oljepalmerna dessutom bidrar till att binda koldioxid på mark som tidigare stått obrukad.

– Det handlar inte om skogsområden, utan om mark som skadats innan 2007 och som det skulle vara svårt att återställa. Vi utnyttjar uttjänta områden genom att odla en perenn gröda som inte kräver mycket gödning och som kan vara produktiv i 35 års tid, säger Milton Steagall.

Han menar att det nya raffinaderiet dessutom kommer att leverera renare bränsle till de många kraftverk i Amazon som för närvarande drivs med diesel.

Forskare och miljöaktivister är dock mycket kritiska till planerna.

Lucas Ferrante, forskare vid Nationella institutet för forskning om Amazonas, INPA, menar att odlingar av oljepalmer orsakar enorma förluster av biologisk mångfald.

– Och nu ska denna gröda odlas i hjärtat av världens största tropiska skog, säger han.

När odlingar av oljepalmer breder ut sig blir miljöeffekterna enligt kritiker ödesdigra. Främst märks dessa effekter i Sydostasien där mängder av djurarter uppges ha blivit utrotningshotade på grund av den skogsskövling som odlingarna orsakat. Och enligt organisationen Union of Concerned Scientists kan endast 15 procent av de djurarter som lever i tropiska skogar överleva i oljepalm-plantager.

Carlos Rittl, vid organisationen Rainforest Foundation, är en annan av kritikerna. Han menar att de brasilianska miljömyndigheternas svaga tillämpning av gällande lagar är ett av de stora problemen:

– Utan kontroller och tillämpning av gällande miljölagar finns det inga möjligheter att följa upp utfästelserna om att produktionen bara ska ske på områden som redan har utsatts för skogsskövling, säger han.

Dessutom, understryker Carlos Rittl, driver nya oljepalmplantager på avskogningen av nya områden på andra sätt.

– De leder till att boskapsuppfödare drivs till att exploatera nya skogsområden.

Carlos Rittl säger att planerna lanseras samtidigt som landets regering under Jair Bolsonaro har genomfört flera åtgärder som försvagat miljöskyddet i landet – och efter att skogsskövlingen förvärrats under flera år i rad. Mellan 2019 och 2021 var den årliga avskogningen i Amazonas drygt 56 procent större är under den föregående tvåårsperioden.

Palmolja utgör fortfarande en liten del av energiproduktionen i landet, men odlingarna har enligt IBGE nästan fördubblats under det senaste decenniet. Brasilien är för närvarande världens tionde största producent av palmolja.

*En längre version av denna artikel har även publicerats av nyhetssajten Diálogo Chino.

Monica Prestes