Trots framsteg – miljontals afrikanska barn står fortfarande utan skola

Nairobi, 220408 (IPS) – Flera länder i Afrika söder om Sahara har gjort stora framsteg när det gäller andelen barn som får en grundläggande skolutbildning. Men utvecklingen går fortfarande för långsamt i förhållande till de globala målsättningarna, uppger Unesco.

I genomsnitt har länderna i södra Afrika ökat andelen barn som går klart grundskolan från 46 till 65 procent mellan 2000 och 2020. Men framstegen går inte tillräckligt snabbt för att länderna ska vara på väg att leva upp till det globala målet om utbildning för alla, och dessutom halkar de efter inom flera andra delar av skolområdet. Det konstaterar FN:s utbildningsorgan Unesco i en ny rapport.

Kenya är ett av de länder i regionen som har satt upp vilka målsättningar landet förväntar sig att uppnå dels till 2025, dels till 2030, slutdatumet då de hållbara utvecklingsmålen ska vara uppfyllda. Enligt Unesco-rapporten är Kenya ett av de länder som är på väg att infria målsättningarna – men det gäller långt ifrån alla länder.

De länder som satt upp förväntade delmål de kommande åren skickar samtidigt ett tydligt budskap, säger Manos Antoninis, som är chef för Unescos rapport Global Education Monitoring.

– De visar att de har bestämt sig för att försöka leva upp till de löften de angav då de undertecknade de globala utvecklingsmålen för sju år sedan, säger han till IPS.

Manos Antoninis betonar att länderna genom att slå fast konkreta målsättningar inte längre gömmer sig bakom några ouppnåeliga utfästelser på global nivå.

– Länderna har också planer för hur detta ska uppnås. Det innebär att omvärlden ges möjligheten att stötta länderna i deras arbete för att se till att målen också förverkligas.

I rapporten uppmanas samtidigt alla länder som ännu inte har listat delmål att göra detta i god tid innan det högnivåmöte om den globala utvecklingen på skolområdet som ska hållas i juli.

Vissa länder har gjort särskilt stora framsteg under 2000-talet första 20 år, däribland Etiopien som ökade andelen barn som går klart grundskolan från 18 till 57 procent och Burundi som gick från 13 till 52 procent under perioden.

Samtidigt finns det länder i regionen där utvecklingen gått mycket långsammare – som i Centralamerikanska republiken där siffran bara steg från 28 till 35 procent, Guinea-Bissau som gick från 20 till 26 procent och Uganda där andelen barn som går klart grundskolan ökade från 35 till 40 procent.

Utmaningarna för de afrikanska länderna är stora på grund av att många länder har bristande inhemska resurser. Unesco betonar samtidigt att utvecklingen i regionen började från en väldigt låg nivå, bland annat beroende på grund av den utbredda fattigdomen och undernäringen – men också på grund av den språkliga mångfald som råder i många länder. Många afrikanska barn undervisas på ett annat språk än det de talar i sina hem.

Unesco konstaterar också att coronapandemin har slagit olika hårt mot olika länder. I vissa länder var skolorna helt stängda i nästan två års tid, medan andra knappt stängde skolorna alls.

De långvariga skolstängningarna riskerar att få långsiktigt skadliga effekter för många elever. Men samtidigt uppger Unesco att den största utmaningen för många afrikanska länder är den bristande kvaliteten på utbildningen. Över lag lär sig endast tre av tio barn som går ut grundskolan de grundläggande kunskaper som kan förväntas, konstaterar Unesco i rapporten.

Joyce Chimbi