Klimatkrisen det största hälsohotet enligt WHO

Madrid, 220406 (IPS) – Varje år dör över 13 miljoner människor i världen på grund av miljöfaktorer som hade kunnat undvikas. Klimatkrisen utgör nu det enskilt största hotet mot människor, uppger WHO inför att organisationen på torsdag uppmärksammar världshälsodagen.

Världen drabbas av allt fler och allvarligare torkor, översvämningar och extrema värmeböljor. Bland de många miljoner människor som enligt WHO förlorar sina liv på grund av miljörelaterade orsaker ingår alla som faller offer för det förändrade klimatet. Världshälsoorganisationen konstaterar att klimatkrisen också är en global hälsokris.

Enligt WHO tvingas nio av tio människor i världen i dag andas luft som är förorenad på grund av förbränningen av fossila bränslen. Detta samtidigt som extrema väderfenomen, förstörda åkermarker och vattenbrist tvingar mängder av människor att överge sina hem – vilket slår hårt mot deras hälsa. Det är bara ett par exempel på alla hälsohot som människor drabbas av på grund av miljöförstöring.

Samtidigt varnar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres för att världen går mot en klimatkatastrof – om inte utsläppen av växthusgaser snabbt börjar minska.

Medan världens politiker har fortsatt att diskutera vilka åtgärder som krävs för att bemöta klimatkrisen så subventionerades den fossila bränsleindustrin bara under förra året med hisnande 5,9 biljoner dollar. Det är dessutom en siffra som förväntas öka ytterligare, visade en rapport från Internationella valutafonden, IMF, nyligen.

FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, uppger samtidigt att upp emot fyra miljarder människor i världen lever under ”svår vattenstress” under minst en månads tid varje år. Detta medan en halv miljard människor ständigt tvingas leva under denna situation.

Organet varnar för att nästan hälften av alla världens stora städer och en stor majoritet av de konstbevattnade åkrarna i framtiden kommer att drabbas av vattenbrist, åtminstone i perioder. UNCCD slår fast att klimatförändringarna ytterligare kommer att förvärra torkor och vattenbrist i många delar av världen.

Baher Kamal