Farliga vägar slår mot Zimbabwes ekonomi

Bulawayo, 220406 (IPS) – Varje dag omkommer och skadas ett stort antal människor i trafikolyckor på Zimbabwes dåliga vägar – och nya siffror visar att utvecklingen går år fel håll. Vid sidan av de mänskliga tragedierna har den bristande trafiksäkerheten även stora samhällsekonomiska kostnader för det krisdrabbade landet.

Zimbabwes vägar är ofta i uselt skick, vilket även återspeglas i det stora antalet trafikolyckor. Förra året dog över två tusen personer i trafikolyckor samtidigt som många fler skadades.

I genomsnitt innebär det att runt fem personer om dagen omkommer i trafiken i ett land med knappa 15 miljoner invånare. Samtidigt menar Världshälsoorganisationen att det verkliga antalet dödsfall sannolikt är tre gånger så högt.

Skillnaderna hänger samman med att den officiella statistiken bara tar upp personer som omkommer direkt i samband med trafikolyckor, medan internationella beräkningar även inkluderar personer som avlider inom en månad från olyckstillfället. Det säger Lee Randall, expert på trafiksäkerhetsfrågor, till IPS.

Zimbabwes regering genomförde nyligen i samarbete med bland andra FN:s ekonomiska kommission för Afrika, UNECA, en studie som visar att dödsfallen i trafiken har fortsatt att öka under de senaste åren.

UNECA:s ordförande Vera Songwe betonar att Zimbabwe är ett av flera afrikanska länder som drabbas av stora ekonomiska kostnader på grund av de farliga vägarna – och att detta är särskilt allvarligt just nu, då länderna måste återuppbygga sina ekonomier efter pandemin.

– Allt som skadar tillväxten är allvarligt, eftersom vi behöver alla tillgängliga resurser för att kunna uppnå framsteg, säger Vera Songwe.

Tidigare forskning har visat att det i genomsnitt inträffar 40 000 trafikolyckor om året i Zimbabwe – och att kostnaderna uppgår till mångmiljardbelopp, motsvarande tre procent av landets bruttonationalprodukt.

Zimbabwe är det fjärde afrikanska landet som har genomfört en studie av den inhemska trafiksäkerheten, i linje med FN:s målsättningar om att på global nivå halvera antalet skador och dödsfall i trafiken fram till 2030.

Lee Randall betonar att de allra flesta olyckor kan undvikas – om människor bara vore mer uppmärksamma på sina medtrafikanter ute på vägarna. Hon betonar vikten av att se till att människor följer gällande trafikregler, men påpekar också att det inte går att ha trafikpoliser som bevakar alla landets vägar.

– Vi behöver en inre trafikpolis som är medveten om olycksriskerna och vi måste arbeta mer med att stärka förståelsen för trafiksäkerhet från tidig ålder, säger hon.

Lee Randall har grundat organisationen Road Ethics Project som arbetar för att stärka säkerheten på vägarna och lyfter fram personer som har gjort insatser för att minska farorna i trafiken.

Enligt Vera Songwe är ett problem i Zimbabwe och många andra afrikanska länder den ökande importen av gamla fordon som kan vara trafikfarliga.

– Vi måste sluta importera fordon som är i för dåligt skick eftersom de riskerar att kosta människoliv och även är skadliga för den ekonomiska utvecklingen, säger Vera Songwe.

Förra året införde Zimbabwe ett förbud mot importen av fordon som är mer än tio år gamla. Det har dock inte stoppat den otillåtna importen av äldre fordon – som ligger i en prisklass vanliga zimbabwier möjligen kan ha råd med, medan landets regeringsföreträdare kör runt i lyxbilar.

Enligt Jean Todt, FN:s särskilda sändebud för trafiksäkerhetsfrågor, kan Zimbabwe rädda liv och minska antalet trafikolyckor om landet genomför de rekommendationer som den nya studien förordar. Det handlar bland annat om att satsa på samhällsinformation om farorna i trafiken, men också om att förbättra vägunderhållet, något landets regering också har avsett mer resurser till.

På global nivå omkommer årligen 1,3 miljoner människor i trafikolyckor medan över 50 miljoner människor skadas. Afrika är den kontinent som är hårdast drabbad av trafikolyckor med dödlig utgång per capita.

Busani Bafana