Hälften av Chiles kommuner drabbade av vattenbrist

Los Vilos, 220330 (IPS) – Drygt hälften av alla kommuner i Chile uppger att det råder brist på vatten. De återkommande problemen med vattenförsörjningen förväntas inte minska i framtiden.

Förra året beskrivs som det torraste året i Chiles historia. Nu uppger 184 kommuner i landet, motsvarande över hälften av det sammanlagda antalet, att det råder brist på vatten. Det innebär att drygt 8 av landets 19 miljoner invånare i det långsmala landet är drabbade av problemen.

Chile har varit drabbat av en mycket långvarig torka och forskare har tidigare konstaterat att nivåerna i landets sötvattensreservoarer kontinuerligt minskar – vilket innebär att problemen riskerar att förvärras i framtiden.

Av det skälet har landets regering och myndigheter förhoppningar om att kunna lösa problemen genom fler anläggningar för att avsalta havsvatten, och med hjälp av avsmältningen från Andernas glaciärer.

När landets nya president Gabriel Boric höll sin första presskonferens för utländsk press i mitten av mars lyfte han fram vattenkrisen som en av landets framtida utmaningar.

– Torka är ett av problemen, ett annat är det dåliga utnyttjandet av vattenresurserna och frågan om rättigheterna till vattenresurserna. Vi måste modernisera detta område och se till att förbättra utnyttjandet av lätt nedsmutsat avloppsvatten, konstaterade Gabriel Boric.

Orlando Milesi