Kommentar: Ökande hunger måste bemötas med andra metoder

Boston, 210903 (IPS) – Antalet hungrande i Afrika ökar snabbt – och det är tydligt att den satsning på en grön revolution som organisationen Agra företräder har misslyckats. Behovet av strukturella förändringar för hur maten odlas, skördas, distribueras och konsumeras har… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net