Mauritius första kvinnliga president vill sätta forskningen i centrum

Hyderabad, 210524 (IPS) – För att hantera alla stora hot som världen står inför måste forskningen få en central plats i våra liv. Det säger Ameenah Gurib-Fakim, som var Mauritius första kvinnliga president och också är en framstående forskare inom biologisk mångfald.

Ameenah Gurib-Fakim är den första kvinna som valts till president i örepubliken Mauritius utanför Afrikas östkust. Hon innehade posten mellan 2015 och 2018. I egenskap av både forskare och politiker menar hon att det är hög tid att mänskligheten inser hur beroende vi är av alla de ekosystem som nu är hotade.

– Människans existens hänger samman med naturens biprodukter, som syre. Men vi värderar det inte. Vi är beroende av naturen, men har allt för länge har vi ansett oss stå utanför den, säger hon till IPS.

Hon betonar att skyddet av den biologiska mångfalden även innebär ett skydd av människans försörjningsmöjligheter.

Världsekonomiskt forum slår i en rapport fast att förlusterna av den ekologiska mångfalden är en av de allra största riskerna som den globala ekonomin står inför.  Ameenah Gurib-Fakim säger att naturens resurser står bakom enorma belopp som bidrar till människors försörjning, samtidigt som en stor del av världens största däggdjur hotas av utrotning.

– Om man tittar på ett land som Indien, eller en kontinent som Afrika, och studerar ett stort djur som elefanten. Hur mycket står inte elefanten bakom när det gäller att bibehålla den ekologiska mångfald som vi är beroende av?

Ameenah Gurib-Fakim talar ofta om behovet av att låta vetenskapen stå i centrum – men hon påpekar att flera världsledare snarare har vänt sig mot vetenskapen på senare år.

– Den hållningen har även varit stark när det gäller klimatförändringarna och forskningen om biologisk mångfald. Men om vi ska kunna hantera alla de stora utmaningar som världen står inför så måste forskningen vara betydelsefull på alla plan.

Det multilaterala samarbetet har dock börjat stärkas igen under året, enligt Ameenah Gurib-Fakim.

– Vi behöver vetenskaplig diplomati, eftersom vi måste omforma vårt multilaterala system för att kunna hantera de största utmaningarna, säger hon.

Ameenah Gurib-Fakim påpekar att antalet afrikanska ungdomar som behöver arbeten kommer att fortsätta växa.

– Varför ser vi hur unga afrikaner dör på Medelhavet? Delvis beror det på att de är klimatflyktingar. Många afrikanska regioner har drabbats hårt av klimatförändringarna och det har påverkat jordbruket, en sektor där många ungdomar arbetar. Detta är något som vi måste hantera mycket snabbt.

Hon menar att det krävs investeringar i det afrikanska jordbruket – där smart teknologi används för att stärka ungdomar och skapa nya arbetstillfällen.

Stella Paul