Nya hot mot konfliktdrabbade Somalia

New Delhi, 210521 (IPS) – Antalet bekräftade fall av covid-19 har hittills varit begränsat i det konfliktdrabbade Somalia – men siffrorna stiger. Detta i ett land med högst begränsade sjukvårdsresurser. Dessutom varnas för en omfattande torka som riskerar att slå hårt mot miljontals invånare.

Hjälporganisationen International Rescue Committee, IRC, uppger att antalet konstaterade fall av covid-19 i Somalia i slutet av april hade fördubblats jämfört med två månader tidigare – samtidigt som också dödstalen ökar och mörkertalet kan vara stort. Enligt de officiella siffrorna har nästan 14 600 personer insjuknat och 767 dödsfall rapporterats.

IRC uppger också att större delen av landet har drabbats av torka – vilket gör att både grödor och boskap dör. Detta i ett land som redan var drabbat av en omfattande humanitär kris. IRC uppger att nästan sex miljoner människor nu är i behov av hjälp, men att torkan riskerar att leda till en ännu större matbrist.

Samtidigt har spänningarna ökat i huvudstaden Mogadishu.

Somalia har länge varit hårt drabbat av konflikter, extrema väderförhållanden, flyktingkriser och fattigdom. De återkommande konflikterna har även slagit hårt mot sjukvården och landets hälsoindikatorer tillhör de lägsta i världen.

Pandemin har satt ytterligare press på den mycket svaga sjukvården.

Biståndsorganisationen Oxfam konstaterar i en ny rapport att de samverkande kriserna har lett till att mängder av somaliska familjer har brist på mat och inkomster – och att befolkningens behov vida överstiger det som finns tillgängligt.

Läkaren Deqo Aden Mohamed ingår i landets aktionsgrupp mot covid-19 och hon uppger att situationen varit ”utmattande” under pandemin. Samtidigt betonar hon att Somalia har en mycket ung befolkning, vilket gör att de flesta som insjuknar i covid-19 får milda symptom.

– Och eftersom Somalia har gått igenom flera hungerkriser och naturkatastrofer så har statliga myndigheter och organisationer snabbt kunnat agera. På kort byggdes ett nytt sjukhus under förra året, säger Deqo Aden Mohamed.

Samtidigt innebär den mycket bristfälliga offentliga sjukvården i Somalia att en stor del servicen sköts av privata aktörer.

– Det bor fyra miljoner människor i Mogadishu men finns bara tre offentliga sjukhus, berättar Deqo Aden Mohamed, och tillägger att den andra vågen av covid-19 har slagit betydligt hårdare.

Hon är medförfattare till en rapport som slår fast att de många internflyktingarna som finns i landet löper en särskilt hög risk att drabbas av covid-19. Detta bland annat på grund av den stora bristen på covidtester och att det råder brist på kunskaper om sjukdomen bland många flyktingar.

Enligt rapporten finns det över tre miljoner internflyktingar fördelade på närmare två tusen flyktingläger i landet. Dessa överbefolkade läger beskrivs som ”krutdurkar” för smittsamma sjukdomar, där det ofta råder brist på rinnande vatten, tvål och medicinsk utrustning.

– Myndigheterna gör vad de kan, men kapaciteten är mycket begränsad och resurserna saknas, säger Deqo Aden Mohamed.

Hon säger att ett av problemen är att så många högutbildade personer flytt landet på grund av de väpnade konflikterna.

Somalia är ett av de första afrikanska länderna som börjat få in vaccin mot covid-19 genom det globala initiativet Covax. Enligt Unicef har 300 000 doser levererats hittills, men somaliska hälsovårdsmyndigheter uppger att endast hälften av dessa hittills har administrerats.

Sania Farooqui