Ungdomsgrupper i global kampanj för skydd av biologisk mångfald

New York, 210524 (IPS) – Den biologiska mångfalden är alltmer hotad – ocn nu måste världens politiker och företag gå från ord till handling. Det är budskapet från ett globalt ungdomsnätverk som har lanserat en kampanj för att sätta tryck på beslutsfattarna.

Bakom kravet står Globala ungdomsrörelsen för biologisk mångfald, GYBN. Nätverket, som har lokalavdelningar över hela världen, uppger att de har tröttnat på att världens makthavare uttalar sig på samma sätt, trots att de har misslyckats med att leva upp till tidigare löften.

Med stöd från många ungdomsledare har de därför lanserat en kampanj under hashtaggen #samesucks. Målet är att mobilisera ungdomar över hela världen fram till Världsmiljödagen, den 5 juni.

– Vi unga ser att ingenting sker. Om man tittar på vad politikerna sade för tio år sedan och vad förhandlarna inom konventionen för biologisk mångfald säger i dag, så är det ingen förändring. Och det är frustrerande, säger Swetha Stotra Bhashyam från GYBN, till IPS.

Hon menar att inte ens pandemin har fått beslutsfattarna att ens ändra sitt språk. Swetha Stotra Bhashyam är en ung zoolog som vanligtvis arbetar med att studera hotade djurarter i Indien, men som nu har engagerat sig fullt ut i kampen för att öka det globala engagemanget för ett skydd av den biologiska mångfalden.

Hon menar att aktivister som är inriktade på biologisk mångfald hittills inte har lyckats nå ut på samma sätt som klimataktivisterna – men att situationen är så allvarlig att detta måste förändras.

– Vi är frustrerade över alla tomma löften som levererats och över girigheten i världen, säger hon.

GYBN är en erkänd representant för världens ungdomar inom FN-konventionen om biologisk mångfald, CBD. Det är en global konvention om naturvård och artskydd, och under kommande veckor kommer GYBN att ta över CBD:s Instagramkonto, som har nästan 300 000 följare. Förhoppningen är att detta kommer att stärka ungdomsrörelsens kampanj.

GYBN slår i kampanjen fast att politiker och näringsliv ”kommit med samma lögner, samma brutna löften, samma för små och för sena lösningar, samma destruktiva fossila bränslen”. Detta trots ”att vi vet att vi är fördömda om vi fortsätter på samma sätt”.

Kampanjen genomförs inför att en ny strategisk plan för det globala arbetet för biologisk mångfald ska antas, samt inför den kommande FN-konferensen COP 15, som enligt ska hållas i höst.

I samband med att FN i lördags uppmärksammade internationella dagen för biologisk mångfald betonade generalsekretetare Antonio Guterres hur allvarliga hoten mot världens ekosystem är, genom att de försvagas rekordsnabbt.

Alison Kentish