Pandemin ett stort bakslag för Asiens kvinnor

Johannesburg, 210407 (IPS) – Coronakrisen har haft förödande konsekvenser för Asiens kvinnor – och många år av utveckling riskerar nu att ha gått förlorad. Samtidigt har nya innovativa metoder utvecklats för att nå ut till kvinnor i pandemins spår. Det var budskapet vid ett internationellt möte som hölls i veckan.

De svåra konsekvenser som pandemin haft för regionens kvinnor stod i centrum för den konferens som anordnades av Asiens parlamentariska forum för befolkningsfrågor, AFPPD och Asiens befolknings- och utvecklingsförbund, APDA.

Upala Devi, rådgivare i jämställdhetsfrågor inom FN:s befolkningsprogram, UNFPA, påpekade att situationen är mycket nedslående – och att en stor del av den utveckling som skett under de senaste 20 åren nu har gått förlorad under bara ett års tid. Samtidigt påpekade hon att pandemin fortfarande pågår och att länder som Indien och Bangladesh står inför nya nedstängningar i krisens spår.

Upala Devi sade att krisen samtidigt lett till att organisationer har utvecklat nya modeller för att motarbeta könsbaserat våld och för att förbättra tillgången på vård.

Hon lyfte fram en ny satsning mot könsbaserat våld, “Spotlight Initiative”, som utvecklats i samarbete mellan FN och EU och som har lanserats i vissa delar av Asien. Det har bland annat stärkt arbetet mot det våld som drabbar flickor och kvinnor i länder som Papua Nya Guinea och Östtimor.

Enligt Upala Devi har det även genomförts flera innovativa satsningar för att via telefon, mobilappar och textmeddelanden kunna stärka kvinnors möjlighet att få hjälp och stöd. Som exempel nämnde hon appar som hjälpt kvinnor i Indien att snabbt komma i kontakt med polisen i samband med att de känt sig hotade.

Samtidigt betonade Zara Rapoport vid organisationen Plan International i Asien att regionens flickor inte vill att situationen ska återgå till det läge som rådde innan pandemin – utan till något betydligt bättre. Hennes organisation har tillsammans med ett antal flickor arbetat med en vision om en framtid som präglas av jämställdhet och där alla får möjlighet till utbildning.

Professor Keizo Takemi, ordförande för AFPPD, betonade att forskning har visat att kvinnor drabbats särskilt svårt av pandemins effekter, bland annat genom en minskad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård.

Cecilia Russell