Experter kräver att barn på flykt prioriteras i kampen mot pandemin

Nairobi, 200918 (IPS) – De miljontals barn som tvingats på flykt undan krig och katastrofer, ibland utan sina familjer, har länge tillhört världens mest utsatta grupper. Samtidigt riskerar dessa barn nu att komma allra sist i de insatser som görs för att motverka pandemins ekonomiska konsekvenser, varnar experter.

Många av de barn som befinner sig på flykt tvingas överleva under mycket svåra omständigheter. De löper ökad risk att drabbas av övergrepp, exploatering och våld – och riskerna ökar dramatiskt på grund av coronakrisens ekonomiska konsekvenser. Men trots deras redan så utsatta situation har det hittills inte talats om att tillsätta några räddningspaket som är särskilt inriktade mot dessa barn.

Vid ett virtuellt möte som hölls förra veckan var Seme Ludanga Faustino en av talarna. Han har själv erfarenhet av att leva som flykting och har varit med och grundat flyktingorganisationen I CAN South Sudan. Seme Ludanga Faustino betonade att stängningen av skolor och andra center som är gynnsamma för barn riskerar att få förödande konsekvenser för många flyktingbarn. Detta eftersom det handlar om aktiviteter som ger barnen en möjlighet att bearbeta sina traumatiska erfarenheter.

– Dessa barn har stora behov av strukturerade verksamheter. Ett sätt att hjälpa dem är genom att stötta deras vårdnadshavare, sade han.

FN:s barnfond, Unicef, beräknar att det i dag finns 50 miljoner barn i världen som tvingats bort från sina hem. En färsk rapport från Kailash Satyarthi Children’s Foundation slår fast att antalet har ökat årligen under det senaste decenniet – och att siffrorna sannolikt kommer att stiga ytterligare på grund av den rådande pandemin.

Rapportförfattarna påpekar att världens rika länder har satsat mångmiljardbelopp för att rädda världsekonomin, men att en mycket liten del av satsningarna hittills har varit specifikt inriktade på att stötta världens allra fattigaste och mest utsatta barn.

Vid mötet betonade Josie Naughton, chef för den brittiska organisationen Help Refugees, att det kommer att krävas en ökad politisk vilja om de sårbara flyktingbarnen ska få det stöd de är i behov av.

Enligt den nya rapporten hade 167 länder i världen stängt sina gränser i mitten av april, och minst 57 länder gjorde då inga undantag ens för personer som sökte asyl.

– Detta trots att var tionde barn lever i en konfliktzon, betonar Philip Jennings, vice ordförande för organisationen International Peace Bureau.

Enligt de senaste uppgifterna från FN:s flyktingorgan fanns det under förra året minst 18 miljoner barn i världen som lever som internflyktingar på grund av konflikter eller katastrofer.

Barnrättsexperter som deltog vid mötet varnade för en kommande katastrof – om inte de sociala skyddsnäten förbättras för dessa barn.

Miriam Gathigah