”Pandemin slår hårdare mot kvinnor”

Dublin, 200918 (IPS) – Kriser är aldrig könsneutrala, och det gäller även för covid-19. Pandemin har lett till ökat våld mot kvinnor och gjort det ännu svårare för dem att få upprättelse. Och kvinnor förlorar i högre grad än män sina… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mary Robinson