Brist på markrättigheter hämmar Kenyas kvinnor

Nairobi, 200608 (IPS) – Att äga den mark man brukar skapar säkerhet och är ofta en förutsättning för att få tillgång till de lån som krävs för att investera i jordbruket. Men fortfarande har försvinnande få kenyanska kvinnor rätten över den mark de arbetar på.

Ida Njeri kunde tillsammans med sin man spara och låna ihop pengar för att köpa upp mark där de på sikt hoppades kunna bygga sitt drömhus. Men tolv år och tre barn senare stod hon plötsligt inför en situation där landets lagar förvägrade henne rätten till sin del av hennes och mannens gemensamma mark.

År 2016 hade paret lyckats köpa upp ett antal mindre markegendomar. Men det var först när äktenskapet sprack som Ida Njeri insåg att all deras mark stod i makens namn.

– Hela tiden bara utgick jag ifrån att den stod på oss båda. Jag tänkte inte ens på det eftersom vi gemensamt försökte bygga upp något för vår familj. Men sen visade det sig även att alla inköps- och försäljningskvitton också bara stod i hans namn, berättar Ida Njeri.

Nu är det lite hon kan göra åt saken på grund av landets lagar. Detta trots att en artikel i Kenyas författning slår fast att jämlikhet ska råda mellan makar så länge som de är gifta, men också i samband med skilsmässa. Samtidigt slås det dock fast i landets äktenskapsbalk att egendomar mellan makar ska delas upp i enlighet med vem som bidragit mest till införskaffandet. Och eftersom Ida Njeri inte har några bevis för hennes bidrag till inköpen av marken har hon heller ingen rätt till den efter skilsmässan.

Och hon är långt ifrån ensam om att som kvinna i Kenya ha mycket svårt att få juridisk rätt till sin mark.

För två år sedan genomförde nätverket Kenya Land Alliance, KLA, en granskning av en stor del av alla lagfarter som registrerades i landet mellan 2013 och 2017.  Granskningen visade att endast tio procent av lagfarterna gick till kvinnor. Och än större var skillnaderna när man granskade storleken på markerna – då visade det sig att nästan 98 procent av markarealerna ägdes av män.

KLA:s grundare Odenda Lumumba betonar att granskningen sätter ljuset på de fortsatta orättvisorna mellan könen, vilket i sin tur också har en stor inverkan på fattigdomen.

– Det har skett väldigt lite inom utvecklingen mot att fler kvinnor ska äga mark. Det finns fortfarande så många hinder kvar, säger Odenda Lumumba till IPS.

För två år sedan anmälde Federationen av kvinnliga kenyanska jurister, FIDA, egendomsreglerna i äktenskapsbalken, med hänvisning till att de strider mot författningen, till landets Högsta domstol. Men domstolen avvisade deras anmälan.

FIDA uppger att endast fem procent markrättigheterna i landet delas mellan en man och en kvinna och endast en procent innehas av en ensam kvinna. Detta trots att ensamstående kvinnor försörjer en stor andel av alla familjer i landet. Susan Papp, ordförande för organisationen Women Deliver, betonar att fördelningen av markrättigheter har en stor betydelse för utvecklingen.

– När kvinnor säkrar sina markrättigheter så kan deras inkomster stiga betydligt, och de får bättre möjligheter att öppna bankkonton, att kunna spara pengar, få tillgång till krediter och göra investeringar för sina familjer och lokalsamhällen, säger Susan Papp till IPS.

Miriam Gathigah